Falkenbergs kommun

Samarbete kring textilretur med många fördelar

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 08:38 CET

Gekås Ullared och biståndsorganisationen Human Bridge har ett samarbete kring textilretur i Ullared. Nu ansluter sig Falkenbergs kommun till samarbetet vilket ger sysselsättning för 20-40 personer.

Nyligen tecknade Falkenbergs kommun, Gekås och Human Bridge ett samarbetsavtal för hur verksamheten i textilreturen ska se ut framöver när kommunen ansluter sig.

Verksamheten startar kring årsskiftet 2017/18 och när den är igång fullt ut kommer upp till 40 personer att ha sysselsättning. Några kommer att vara anställda som arbetsledare/handledare, men för de allra flesta är det sysselsättning inom ramen för en åtgärd. Det kan till exempel handla om personer med funktionshinder, nyanlända, långtidsarbetslösa eller personer som arbetstränar.

– Det här ger flera personer möjlighet till meningsfull och viktig sysselsättning. Jag tror att det här kan bli en väg ut på den vanliga arbetsmarknaden för många. Den här typen av verksamhet behöver vi ha över hela kommunen, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd.

Tillverkningen av textilier kräver mycket energi och kemikalier. Återanvändning av textiler är ett sätt att spara på jordens resurser. Human Bridge arbetar med bistånd och överskottet från sorteringsverksamheten kan till exempel vara med och finansiera utrustning till sjukhus i Afrika.

– Det vi sett från våra textilsorteringar på andra platser runt om i landet är att det skapar arbetsglädje och engagemang att arbeta med något som gör skillnad i ett större perspektiv, säger Klaus Rosinski, textilmarknadschef på Human Bridge.

Gekås Ullared, som samarbetat med Human Bridge i flera år, står för lokalen.

– Vi arbetar med miljömässiga och sociala perspektiv. Att nu samarbetet utökas bidrar till ökad sysselsättning och inkludering i kommunen och det tycker vi är bra, säger Jan Wallberg, koncern-vd på Gekås Ullared.

Fakta:

Samarbetet mellan de tre parterna knyter an till tre av Falkenbergs kommuns fyra övergripande mål: framför allt inkludering och ekologisk hållbarhet, men även dynamiskt näringsliv.

Så här ser samarbetet ut:

  • Falkenbergs kommun har personalansvar för 20-40 personer som arbetar, har aktivitetsstöd, etableringsersättning, arbetstränar eller liknande. Kommunen står även för personalutrymmen.
  • Human Bridge har ansvar för själva textilhanteringen och den utrusning som behövs.
  • Gekås bygger om och står för lokalerna, samt fortsätter uppmana kunder att lämna använda textilier i retur.

Kontaktpersoner:

­Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd, Falkenbergs kommun: 0706-66 11 05

Mustapha Radi, chef armbetsmarknadschef, Falkenbergs kommun: 076-14 55 415

Jan Wallberg, koncern-vd på Gekås Ullared: 0705-648066

Klaus Rosinski, textilmarknadschef Human Bridge: 0709-37 33 13

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".