Sida

Samarbete med Asiatiska Utvecklingsbanken ska ge minskade utsläpp

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:12 CET

Bättre dricksvatten och mindre utsläpp från trafik och industri i femtio asiatiska städer ska bli verklighet tack vare ett samarbete mellan Sida och den Asiatiska Utvecklingsbanken, ADB. Avtalet som nyligen undertecknats innebär att Sida och banken tillsammans satsar upp till ett par miljarder kronor på miljön.

— Det svenska stödet ska resultera i att 200 miljoner människor i femtio städer runt om i Asien får en förbättrad miljö. Det handlar om investeringar för att minska utsläppen och förbättra vatten- och avloppsverk. Det handlar också om avfallshantering, effektivisering av fjärrvärme och förnyelsebar energi samt förbättrade transportnät i städerna, säger Georg Andrén, chef för Sidas avdelning för samverkan med aktörer.
Samarbetet innebär att Sida avsätter 150 miljoner kronor till en särskild fond som ADB hanterar för urban infrastruktur som syftar till att förbättra miljön. Tillsammans med lån från banken möjliggör detta finansiering av insatser upp till totalt 800 miljoner kronor de närmaste två åren. Dessutom undertecknas avtal med ADB om samarbete kring garantier för investeringar i kommunal och privat regi. Dessa medel ska också användas för miljöinvesteringar i städerna och kan uppgå till cirka en miljard kronor till och med 2011.
— Genom att Sida garanterar att lånen betalas tillbaka kan exempelvis kommuner ta ett lån för att kunna förbättra sin stadsmiljö. Det har tidigare inte varit möjligt då många kommuner haft svårt att få ett lån i banken till sådana investeringar, som att till exempel ta fram miljövänliga bussar eller rena dricksvattnet, säger Georg Andrén.
Svenska samarbetsländer som exempelvis Bangladesh, Kambodja, Vietnam och Laos ska få del av fonden eftersom ett omfattande miljöarbete är nödvändigt där. Tekniskt och finansiellt stöd behövs i dessa länder. Inte minst betyder möjligheterna till lånen att industriella företag kan söka lån för tekniska investeringar för minskade utsläpp.
Parallellt med dessa investeringar ska banken också i samarbete med Sida stödja utbildningsinsatser och stärka institutioner som arbetar med miljöfrågor. I samband med att kapaciteten stärks, och investeringar i den urbana miljön görs, blir levnadsvillkoren bättre för de som lever i fattigdom.
Sida och Asiatiska utvecklingsbanken har tidigare samarbetat för miljön i asiatiska städer.
— Det nya programmet bygger på dessa erfarenheter och möjliggör nu investeringar i större skala på miljö- och klimatområdet i regionen, säger Georg Andrén.

Avtalen finansieras från budgeten för miljölån som anslogs den 1 juni i år av den svenska regeringen. I år fick Sida 300 miljoner som specifikt skulle kopplas till miljösatsningar. Det är också ett led i att Sida allt mer ska använda sig av lån och garantier som finansieringsinstrument i utvecklingssamarbetet.

För mer information och kommentarer kontakta Georg Andrén, chef för Sidas avdelning för samverkan med aktörer, telefon 070-509 57 94.