HiQ International AB

Samarbete med HiQ stärker Kuusakoskis återvinningsverksamhet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:34 CEST

Återvinning utgör ett mycket speciellt materialflöde, med enorma svårigheter när det gäller logistiken. Kuusakoski samlar in återvinningsbart material i elva länder och säljer produkter tillverkade av återvunnen råvara över hela världen. Kuusakoski har löst de logistiska svårigheterna genom ett internt utvecklat resursplaneringssystem, som vidareutvecklats av HiQ.

– Vår ömsesidiga målsättning är att förbättra systemarkitekturen så att Kuusakoski flexibelt kan tillgodose behoven i en växande verksamhet på frammarsch. Det nuvarande monolitiska systemet delas in i moduler som kan vidareutvecklas som fristående enheter. Användarvänligheten prioriteras samtidigt som de teknikrelaterade riskerna minimeras, förklarar Ari Hakaste, projektledare på HiQ.

Att bevaka materialflöden och lagersaldon i närapå realtid är extra viktigt eftersom data som registreras vid miljöstationerna lagras löpande och används för olika ändamål. Viktiga delmål för utvecklingsarbetet är att göra systemet kompatibelt med olika applikationer som samarbetspartners använder. Det ska också bli enklare att integrera nya funktioner.

– IT spelar en överraskande stor roll i skrotverksamheter. IT-systemen gör det möjligt att kombinera flera olika faktorer och omvandla dem till en lönsam verksamhet, säger Ari Hakaste.

Genom samarbetet med HiQ har gjort det möjligt för Kuusakoski att höja nivån i sin logistikverksamhet. Bland annat kan nya möjligheter, vilka dykt upp i samband med lagändringar, utnyttjas på ett mycket effektivare sätt då processerna numera är välstrukturerade.

– Tack vare samarbetet med HiQ har logistikaktiviteterna på Kuusakoski nått en ny nivå när det gäller effektivitet. Tillsammans med HiQ har vi haft möjligheten att utveckla unik flexibilitet i systemet för att stödja våra ständigt förändrade behov. En skräddarsydd lösning med utmärkt passform, säger Kari Kuosmanen, informationschef för Kuusakoskikoncernen.


För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel: +46 8 588 90 000
Annika Billberg, Informationschef HiQ, tel: +46 8 588 90 015, +46 704 200 103
Pekka Neva, VD HiQ Softplan Oy, tel: +358 9 4355 8634, +358 40 524 3743
Kari Kuosmanen, informationschef för Kuusakoski Oy, tel: +358 20 781 7259

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exhange's midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se.