Swedbank

Samarbete med ideella organisationer kring återbetalning av fondavgifter

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:41 CEST

 

Som kommunicerats tidigare i år har Swedbank Robur av misstag tagit ut en för hög avgift i Rysslandsfonden och Mixfonden. Drygt en halv miljon kunder som har, eller har haft innehav i dessa fonder kommer nu att ersättas med skillnaden mellan den högre avgift som de betalat och den lägre avgiften, som på grund av den mänskliga faktorn angavs i fondbestämmelserna 2004. Totalt rör det sig om cirka 480 miljoner kronor.

Ersättningen per kund uppgår i genomsnitt till ett par hundra kronor. De kunder som vill kommer att erbjudas möjlighet att skänka sin återbetalning till en ideell organisation.

- Vi ser ett ökat intresse för ideell verksamhet, inte minst hos våra kunder. Därför är vi glada att kunna erbjuda de kunder som så önskar, möjligheten att skänka återbetalningen till någon ideell organisation, säger Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur.

Samtliga berörda kunder kommer under de två kommande veckorna få ett brev som dels anger utbetalningens storlek, och valmöjligheten mellan fondandelar och möjligheten att skänka betalningen till en eller flera ideella organisationer.

- Vi hoppas att initiativet kommer att uppskattas av våra kunder. Swedbank Robur kommer i det här sammanhanget att skänka 100 000 kronor fördelat på de ideella organisationer som vi har samarbete med, säger Mats Lagerqvist.


För ytterligare information:
Mats Lagerqvist, VD, Swedbank Robur, tfn: 08-585 9 24 00
Sara Hägg, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 08-585 9 27 57, 073- 045 27 57

Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Robur bildades 1967 och var ett av de första fondbolagen i Sverige. Den 1 december 2006 bytte Robur namn till Swedbank Robur. Tack vare god förvaltning och en unik lokal förankring genom Swedbanks och Sparbankernas kontorsnät är vi i dag Nordens största aktör inom sparandesektorn. I dag förvaltar vi kapital åt 3,1 miljoner andelsägare. Av fondmarknaden i Sverige har Swedbank Robur cirka 28 procent av det förvaltade kapitalet.