Region.Västerbotten

Samarbete med Telia om digital hälsoteknik i hemmet

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 11:53 CEST

Under hösten planerar Region Västerbotten och Telia Healthcare att inleda pilottester av en ny digital hälsoteknik för ökad trygghet i hemmet.

– Pilottesterna ger oss möjlighet att i skarpt läge se hur tekniken fungerar för ett flertal digitala funktioner, men också att tillsammans med kommuner och brukare, utvärdera vilka delar som verkligen behövs, är önskvärda och få en bild av vad som ytterligare måste utvecklas, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten.

Telia Healthcare lanserar Home Care, en liten digital låda som kommunicerar trådlöst mellan hemmet och den som ansvarar för vård eller omsorg. Home Care kan följa den personliga hälsoutvecklingen, upptäcka om personen har ramlat, inte har öppnat medicinskåpet eller om strykjärnet och vattenkranen inte är avstängda.
För mer information från Telia: http://www.telia.se/media/2014/06/27/telia-healthcare---ger-mer-vrd-for-pengarna/9effef8d-c8ff-458b-884c-b4654c5a5190

Utveckling och samarbete om digitala tjänster inom eHälsoområdet sker genom Region Västerbottens projekt eVästerbotten som stärker och utvecklar samverkan kring digitala frågor. Länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting deltar i projektet.

Enligt SCBs befolkningsprognos väntas medellivslängden för en 65-åring öka från 84,4 till 87 år 2050, och andelen äldre förväntas öka med 30 procent under samma tid.
I Västerbotten är skillnaderna stora, där kustkommuner har en relativt ung medelålder, medan inlandskommuner har en jämförbart stor andel äldre. Redan nu har vissa kommuner nästan en tredjedel som är 65 år och äldre. Det som försvårar är att det samtidigt blir färre yrkesverksamma, vilket är speciellt tydligt i inlandskommuner.

– Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, beskriver Anna Lassinantti.

Det kan vara digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, olika typer av sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt mobil dokumentation och informationsdelning inom socialtjänsten.

För mer information:

Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75Magnus Rudehäll, it-strateg, Region Västerbotten, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se, 070 608 48 88

Press kontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/