Coop Fastigheter AB

Samarbete mellan KF Fastigheter och Paulssonbolagen stärker handeln i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2009 15:10 CEST

Arne Paulssons Byggnads AB ska för KF Fastigheters och Coops räkning uppföra en stormarknadsanläggning vid Mobilia handelsområde i Lund. Samtidigt säljer KF Fastigheter en större fastighet vid Mårtenstorget i centrala Lund till Paulssonbolagen.

Arne Paulssons Byggnads AB, som ingår i Paulssonbolagen ska för KF Fastigheter ABs och Coop Sveriges räkning uppföra en stormarknadsanläggning i anslutning till Mobilia handelsområde i Lund. Stormarknadens uthyrbara yta beräknas bli 6 900 kvadratmeter med tillhörande parkeringsanläggning. KF Fastigheter kommer av Paulssonbolagen även att förvärva en befintlig detaljhandelsanläggning omfattande 2700 kvadratmeter uthyrbar yta, belägen i direkt anslutning till nyproduktionen. Denna anläggning kommer bl a att inrymma lokaler för Systembolaget.

KF Fastigheter säljer samtidigt fastigheten Brunius 16 vid Mårtenstorget i centrala Lund till Paulssonbolagen. Fastigheten omfattar 7 300 kvadratmeter uthyrbar yta där 6 500 kvadratmeter utgörs av befintliga kontor och handelsytor, medan 770 kvadratmeter avses utvecklas för bostads, handels- och kontorsändamål. Till fastigheten hör även en parkeringsanläggning för 118 bilar. Tillträde till fastigheten sker den 1 oktober 2009.

- Att vi nu får etablera en stormarknad i ett av de bästa affärslägena i Lund är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Samtidigt lämnar vi över vår fastighet i centrala Lund till en engagerad fastighetsaktör som känner starkt för Lunds centrum. Både vad gäller dess kulturhistoriska värden och dess möjligheter att utveckla en stark och mångsidig cityhandel, säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för KF Fastigheter.

- Förvärvet av Brunius 16 är en viktig markering av att vi tror på Lund som handelsstad och att vi vill vara med och satsa på stadens utveckling och inte minst då centrum, säger Arne Paulsson, huvudägare och grundare av Paulssonbolagen.

I båda transaktionerna har Mannheimer Swartling Advokatbyrå och KF Juridik varit KF Fastigheters rådgivare medan Advokat Pontus Bergman AB har biträtt Paulssonsbolagen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bernt-Olof Gustavsson, VD, KF Fastigheter, telefon: 070-658 25 70

Ulf Wallén, VD, Paulssonbolagen, telefon: 046-30 79 90 alt. 070-830 7990.

Besök oss gärna på: www.kff.se

För att prenumerera på KF Fastigheters nyhetsbrev, klicka här

 

KF Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar attraktiva och lönsamma handelsplatser, ca 500 000 kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på nära 6 miljarder kronor. När vi utvecklar och bygger handelsplatser utgår vi alltid från lokala behov och förutsättningar - för att skapa nytta för samhälle, handel och konsumenter.

Mer information på www.kff.se