Coompanion

Samarbete mellan myndigheter som förändrar liv prisas

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 08:49 CEST

"Det prestigelösa samarbetet mellan dessa myndigheter ger människor jobb. Att vara behövd och efterfrågad förändrar hela deras liv." säger Pernilla Svebo Lindgren, VD för Vägen ut! kooperativen och ordförande i intresseorganisationen Skoopi GR.

Den 14 maj fick samarbetet, som består av Kriminalvården Göteborg, Arbetsförmedlingen Göteborg och Göteborgs Stad/Social Resurs ta emot Stora Sociala Företagsfrämjarpriset.

Kooperation har alltid varit ett sätt att möta samhällets utmaningar. Idag står många utanför arbetsmarknaden. Att starta tillsammans i ett kooperativ kan göra det möjligt för den som länge varit utan jobb att komma i sysselsättning och till försörjning. Kooperativen som har som syfte att skapa arbete kallas ”arbetsintegrerande sociala företag”. Göteborg har flest av dessa sociala företag i Sverige. Förutom rådgivning, entreprenörsutbildning, goda förebilder och ett bra nätverk, krävs engagerade och modiga tjänstemän i offentlig sektor. Priset, stora sociala företagsfrämjarpriset, syftar just till att uppmuntra extraordinära insatser från omvärlden. Coompanion och de sociala företagen, representerade av intresseorganisationen Skoopi GR, utser tillsammans vinnaren. I år lät motiveringen så här:

"Till en organisation som på ett banbrytande sätt visar att ett nära samarbete mellan myndigheter och de sociala företagen resulterar i att fler människor erbjuds karriärvägar och får framtidstro."

Motiveringen fortsätter:
"KRAMI Göteborg har under 13 års tid deltagit i utvecklingsarbetet av de sociala företagen i Göteborg. Sociala entreprenörer vittnar om hur de möts av intresse, engagemang och gedigen handläggarkunskap utifrån samarbetet. Detta har bidragit till etablering och utveckling av många sociala arbetskooperativ och därmed öppnat möjligheter för personer att komma in i arbete, försörjing och gemenskap. Samarbetet inom KRAMI har resulterat i ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att Göteborgsmodellen ska spridas till andra delar av landet.”

KRAMI är ett samarbete där Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad genom Social Resursförvaltning deltar.

Priset delades ut på ett fullsatt Stora Sociala Företagsdagen 14 maj, på Svenska Mässan.

Kontakt: Coompanion Göteborgsregionen, Pär Olofsson, företagsutvecklare och ordförande i juryn Stora Sociala Företagsfrämjarpriset: tel: 0707-55 70 17, par.olofsson@coompanion.se
Skoopi-GR, Pernilla Svebo Lindgren,  tel 0736-88 99 71 pernilla@vagenut.coop

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande.

Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Under 2012 hjälpte vi 452 företag med drygt 7 052 entreprenörer att starta.

Tillsammans omsatte vi 2012 ca 118 miljoner kr.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se