XnX Data AB

Samarbete mellan XnX Data AB, Sollentuna och Pedago Interaktiv Ab, Mariehamn har resulterat i en ny utskriftsprodukt för ljudfiler

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 13:34 CET

Samarbete mellan XnX Data AB, Sollentuna och Pedago Interaktiv Ab, Mariehamn har resulterat i en ny utskriftsprodukt för ljudfiler

Användning av digitalt inspelat ljud ökar liksom kraven att inspelningarna skrivs ut och dokumenteras som text.

Allt fler apparater som MP3-spelare, mobiltelefoner, smartphones mm klarar att spela in ljud. Det gör att man nästan alltid har inspelningsutrustning till hands, men ljudfilsformatet kan variera från märke till märke vilket kan ge vissa svårigheter vid utskriftshanteringen.

Man måste därför många gånger ställa lite högre krav på utrustning för uppspelning och transkribering. Ett av kraven är att utskriftsprodukten klarar att spela upp och smidigt styra uppspelningen av flera olika ljudfilsformat. Det nya utskriftspaketet hanterar många filformat.

Personligt anpassningsbar

Den nya utskriftsprodukten (Utskriftspaket UTSP70) består av en fotpedal plus en mediaspelare/styrprogramvara, med vilka man kan styra uppspelningen på ett sätt som anpassas till varje persons sätt att lyssna och skriva.

Exempelvis kan man programmera stopptangenten så att den efter en paus i uppspelningen backar ett förutbestämt antal sekunder när man fortsätter uppspelningen.
Det ökar säkerheten att inte missa något vid utskrift av ljudfilen.
När man arbetar med utskriften kommunicerar spelaren via fotpedalen och arbetar dolt i bakgrunden.

 Fungerar både för traditionell transkribering och med taligenkänningsprogram

Uppspelningspaketet fungerar också utmärkt för simultandiktering med taligenkänningsprogrammen VoiceXpress och Dragon NaturallySpeaking.

Simultandiktering betyder att man lyssnar av en del av den inspelade ljudfilen, gör paus i uppspelningen och dikterar till taligenkänningsprogrammet som direkt omvandlar det dikterade till skriven text.

Naturligtvis är det snabbast om man använder taligenkänningsprogram direkt utan att gå omvägen via inspelning. Eftersom taligenkänningsprogrammen måste tränas upp av den person vars röst de skall tolka, är de inte lämpliga att använda vid intervjuer, möten och konferenser.
Det gör att man vid sådana tillfällen dokumenterar med hjälp av ljudfiler som måste skrivas ut.
Finansiell rådgivning är ett område där dokumenteringskravet är lagstadgat.

Självklart är behovet stort även vid utskrift av diktat inom traditionella områden som journalanteckningar, epikriser, avtal, protokoll mm

En annorlunda användning av uppspelningsutrustningen är vid musikstudier där man kanske vill repetera en melodi- eller textslinga ”tills den sitter”.

Perfekt tillbehör för utskrift av M4A ljudfiler från Livescribe Smartpen eller Echo

Inspelningar som gjorts med Smartpen eller Echo kan enkelt sparas som M4A ljudfiler. Utskriftspaketet är också anpassat för att enkelt styra uppspelningen vid utskrift av dessa filer.

För mer info se http://www.xnxdata.se/viewNavMenu.do?menuID=526 eller kontakta

XnX Data AB

Kalle Wannberg

Tel: 070-557 20 20

E-post: kalle.wannberg@xnxdata.se

www.xnxdata.se

Välkommen till XnX Data - ett kreativt företag med innovativa datalösningar för PC och Mac. Vår specialkompetens finns inom taligenkänning och röststyrning, digitala pennor, dokumenthantering/OCR, webbenkäter, programutveckling och IT-säkerhet.