Awapatent

Samarbete möjliggör nästa generations IP-strategitjänster

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:25 CET

Innovationsdrivna företag måste bli bättre på att realisera värdet på sina investeringar i forskning och utveckling. Awapatent och CIP Professional Services har därför inlett ett samarbete för att gemensamt utveckla nya tjänster för strategisk styrning och hantering av immaterialrättsliga tillgångar som bygger på unik kompetens, metoder och verktyg inom området. Tjänsterna riktar sig främst till beslutsfattare på lednings- och styrelsenivå i teknikföretag.

– Hantering och styrning av innovation och teknikutveckling har blivit allt viktigare för företag för att bibehålla och bygga sin konkurrenskraft. Beslutsfattare i företagsledningar och styrelser behöver verktyg för att utveckla strategi och ta beslut som rör kontrollen och styrförmågan över den egna teknikportföljen i utveckling, samverkan och exploatering. Det är det som vi tillsammans ska erbjuda, säger Magnus Hallin, VD, Awapatent AB.

Företagen inleder samarbetet genom att genomföra analys- och strategiprojekt under 2011 för ett fåtal utvalda kunder.

– CIP Professional Services är ledande inom området Intellectual Asset Management och har genom många års forskning och erfarenhet utvecklat verktyg och tjänster för mycket högupplöst hantering och styrning av teknikportföljer. Awapatent är ett ledande europeiskt konsultföretag inom immaterialrätt som arbetat med affärsorienterad IP-rådgivning under många år. Med våra respektive kompetenser kan vi erbjuda nästa generations IP-strategitjänster för innovations- och teknikintensiva företag, säger Jens Bördin, VD, CIP Professional Services AB.

För ytterligare information:
• Magnus Hallin, VD, Awapatent AB, magnus.hallin@awapatent.com
• Jens Bördin, VD, CIP Professional Services AB, jens.bordin@cip-ps.com

Övrig pressinformation gällande Awapatent finns här.


Om Awapatent
Awapatent är ett ledande Europeiskt konsultföretag inom immaterialrätt. De hjälper sina kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer genom att kombinera affärsförståelse med juridisk och teknisk expertis. Awapatent har djup kompetens inom patentfrågor, design- och varumärkesskydd, marknadsrätt, tvister, avtal och riskanalyser. Deras kunder finns i hela världen och inkluderar bland annat ägarna till många av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer. Awapatent grundades 1897 och har i dag drygt 300 medarbetare på tretton kontor i Sverige, Danmark och Tyskland. År 2009 var omsättningen 521,5 miljoner kronor.

Om CIP Professional Services
CIP Professional Services AB (CIP PS) är ett forskningsbaserat utvecklings- och affärskonsultföretag, specialiserat på att hjälpa företag och andra teknikintensiva organisationer att adressera utmaningarna i att bygga, styra och förvalta teknologibaserad affärsverksamhet. Byggt på mer än 15 års interdisciplinär forskning inom management, ekonomi, juridik och teknik och ett stort internationellt expertnätverk har CIP PS arbetat nationellt och internationellt med fler än 60 kunder sedan starten 2006. Skapat som den operativa delen av Center for Intellectual Property (CIP), är företaget ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik och holdingbolaget vid Göteborgs universitet.