Länsstyrelsen Västerbotten

Samarbete över länen gör Västerbotten bättre rustat för kriser

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:22 CET

Västerbotten har blivit bättre på att hantera kriser och olyckor tack vare ett samarbete mellan de sex nordligaste länsstyrelserna. Det visar en ny utvärdering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

I sex år har de sex nordligaste länsstyrelserna samarbetat under namnet Nordsam. Arbetet har varit fokuserat på att öka förmågan att hantera kriser och olyckor i länen. En utvärdering som Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB, har gjort av samarbetet visar att samarbetet har gett resultat.

Bland annat har de sex länsstyrelserna stärkt sina krisförebyggande verksamheter och förutsättningarna för att kunna hjälpa varandra om det skulle bli en kris. De har också tagit fram gemensamma vägledningar och höjt medarbetarnas kompetens när det gäller krisberedskap. Den viktigaste framgångsfaktorn, enligt MSB är ett öppet och prestigelöst samarbete över myndighetsgränserna. 

– Det här är ett bra exempel på hur vi kan jobba tillsammans och dra nytta av varandras erfarenheter. Länsstyrelsen har ett samordningsansvar vid större kriser. Tack vare samarbetet med andra län kan Västerbotten ta hjälp från andra län om det blir en allvarlig kris, säger Curt Hörnqvist beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten. 

De länsstyrelser som ingår i Nordsam är Dalarna, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten.

För mer information kontakta
Curt Hörnqvist
Livsmiljöenheten
090-107173073-0927173
Curt.Hornqvist@lansstyrelsen.se  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten 
090-10 73 10070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.