Yennenga Progress

Samarbete om tvåspråkig undervisning i Amazonas

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 07:45 CET

Yennenga Progress inleder året med ett nytt projekt i Ecuador, för att tillsammans med Centro Puka Rumi utveckla lokala initiativ för kichwafolkets rätt till interkulturell och tvåspråkig undervisning.

Lokala ledare för ursprungsfolket Kichwa har, via Centro Puka Rumi, länge drivit en kamp för större mångfald i läroplanen. År 1992 tog organisationen fram en egen alternativ modell för tvåspråkig undervisning, MOSEIB (Modelo del Sistema de Educaciòn Intercultural Bilingie). Modellen fungerar bra där den har använts men arbetet sker i motvind, skolministeriet har presenterat en annan undervisningsmodell som inte alls tar samma hänsyn till kichwafolkets verklighet och kultur.

- Både pedagogiken och skolböckerna i det officiella skolsystemet är vida skilt från den sociokulturella verklighet som våra kichwabarn lever i, säger Margarita Lopez, grundare och ordförande för Centro Puka Rumi.

All undervisning sker på spanska och redan i förskolan fjärmas barnen från sin bakgrund, vilket resulterar i att deras självförtroende sänks och att många barn hamnar i identitetskris, något som följer dem vidare i livet.

Yennenga Progress har positiv erfarenhet av att arbeta med tvåspråkig undervisning i projekt i både Burkina Faso och Costa Rica. Målet med med projektet i Amazonas i Ecuador är att sprida kunskapen kring kiwchafolkets egen modell och att via lokala beslutsfattare kunna påverka skolministeriet att godkänna undervisningsmodellen.

- Det är en enormt spännande process vi går in i med det här projektet! Framgång handlar om möten och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Vi behöver alla impulser utifrån, vi behöver interaktion för att utvecklas och nå nya höjder. När vi fokuserar på utbyten och matchning slipper varje verksamhet uppfinna hjulet, utan vi kan bygga vidare på varandras lösningar och även tillsammans skapa nya lösningar och nya framgångar, säger Stina Berge generalsekreterare för Yennenga Progress.

Läs mer om projektet här

Vår organisation har fått sitt namn efter legenden om den burkinska prinsessan Yennenga.

- Yennenga har talang och gott hjärta -  Yennenga står för nytänkande och civilkurage - Yennenga utmanar begränsande normer -  Yennenga ber om hjälp för att lyckas -  Yennenga är en god förebild och lyfter andras potential

Vi i Yennenga Progress är övertygade om att Yennenga har nycklarna till framgång, och ni är en viktig nyckel för oss, med er kompetens, ert engagemang och ert stöd. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling, genom att stärka de positiva krafterna och initiativen runt om i vår värld.