Motormännen

Samarbete ska ge bättre bilreparationer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:49 CET

Kontrollerad Bilverkstad, KBV och Motormännens Testcenter AB återupptar samarbetet. Målet är bättre kvalitet på verkstadsarbetet och framförallt, nöjdare kunder.

Hälften av landets bilverkstäder är idag anslutna till Kontrollerad Bilverkstad, KBV, som är ett frivilligt system för att kontrollera det service- och reparationsarbete som utförs på bilverkstäderna. Genom samarbetet mellan KBV och Motormännen kommer fler verkstäder att kunna anslutas, vilket leder till tryggare bilreparationer för fordonsägarna. Totalt handlar det om 1 100 bilverkstäder och 8 000 bilmekaniker som beräknas ingå i det frivilliga kvalitetskontrollsystemet.

Motormännens Riksförbund har sedan 2003 bedrivit en egen kontrollverksamhet under namnet MKK, Motormännens KvalitetsKontroll.

- Det finns många vinnare i samarbetet i samarbetet. Dels KBV som organisation med varumärket, den gröna punkten, som borgar för kvalitet. Dels verkstäderna och inte minst landets bilägare som nu har Motormännens medverkan i detta arbete, förklarar Leif Fagerlund, VD för Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB och Michael Abraham, VD för Motormännens Testcenter AB.

- Konceptet Kontrollerad Bilverkstad bygger på ständiga förbättringar, som i sin tur innebär både nöjdare kunder och förbättrad image för branschen, säger Leif Fagerlund som genomfört en kraftfull förändring och utveckling av kvalitetskontrollsystemet sedan han tillträdde som VD 2003.

- I vår senaste mätning har landets KBV-verkstäder 72 procent nöjda kunder, vilket är en jämförelsevis mycket hög kundtillfredsställelse. Målsättningen är givetvis 100 procent, men kommer branschen över 80 procent är vi mycket nöjda, förklarar Fagerlund och refererar till andra, jämförbara servicebranscher.

- Vårt kvalitetssystem, MKK, kommer att kunna användas inom ett helt nytt affärsområde inom KBV, säger Maria Spetz, VD på Motormännens Riksförbund och styrelseordförande i Motormännens Testcenter AB. Många bilföretag har idag svårt att utveckla och genomföra förbättringar i sin verksamhet men med detta samarbete kommer nya möjligheter att finnas som hjälper företagen att uppnå detta anser Michael Abraham.

Inom ramen för samarbetet kommer Motormännen dels att arbeta med stickprovsverksamheten men även med det nystartade Kontrollerad Skadeverkstad från den 1 april. Detta är ett kvalitetskontrollsystem som ska kontrollera och följa upp de nya krav som bilfabrikanterna ställer för att genomföra säkra skadereparationer.

- Vi ser flera fördelar med samarbetet. Framförallt innebär det att bilföretagen får lägre kostnader då två kontrollsystem i fortsättningen blir ett. Något som på sikt ger konsumentfördelar i form av lägre priser, säger Maria Spetz.


Motormännen Riksförbund – Informationsenheten – Tel 08-690 38 00