Malungs kommun

Samarbete ska ge unga jobb - Pressmeddelande från Ungdomsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:27 CET

Malung satsar på samarbete för att unga ska få jobb
Unga arbetslösa ska få jobb snabbare när arbetsförmedling, kommun och näringsliv förbättrar sitt samarbete. Nu startar ett projekt i Malung för att utveckla samarbetet mellan de olika aktörer som unga arbetslösa kommer i kontakt med.

Ungdomsstyrelsen har fördelat medel till sex kommuner för att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorcentrum. En av dem är Malung som får 200 000 kronor.

Tanken med ett navigatorcentrum är att samordna de offentliga och lokala resurser som redan finns i en kommun för att på så sätt gemensamt bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden.

– Som ung och arbetslös kommer du ofta i kontakt med många olika myndighetspersoner. Nu vill dessa olika instanser börja samarbeta mer – för att de unga inte ska hamna mellan stolarna, säger Maria Nyman, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

De som ingår i samarbetet är arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen, skolan samt det lokala näringslivet och föreningslivet.

– Tanken är att matcha de unga arbetslösas behov mot arbetsmarknadens behov. Genom samarbetet får kommunerna bättre kännedom om den lokala arbetsmarknaden och kan på så vis rikta utbildningar så att unga är redo för de arbetstillfällen som finns. Med en första erfarenhet från arbetslivet är det sedan lättare att komma vidare, säger Jonas Larsson, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

Medlen från Ungdomsstyrelsen ska gå till gemensamma aktiviteter som exempelvis utbildningar och seminarier för att komma igång med samarbetet. Själva arbetet ska sedan ske inom den vanliga verksamheten med befintliga medel och fortsätta efter projekttidens slut.

De övriga fem kommuner som fått stöd är Bjuv, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Tanum. De som beviljats medel utmärkte sig, bland de som ansökt, genom att ha en plan för hur samarbetet med den lokala arbetsmarknaden ska utvecklas och att redan ha tagit kontakt med de lokala företagarföreningarna.


För mer information, kontakta:
Christer Lövgren, Malungs kommun
tfn 0280-18 680, christer.lovgren@malung.se

Maria Nyman, handläggare
tfn 08-566 219 13, maria.nyman@ungdomsstyrelsen.se


Jonas Larsson, handläggare
tfn 08-566 219 10, jonas.larsson@ungdomsstyrelsen.se

Sara Arborén, pressinformatör
tfn 08-566 219 23, sara.arboren@ungdomsstyrelsen.se


Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.
Läs mer på www.ungdomsstyrelsen.se