LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Samarbete ska lösa vildsvinsproblem

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 13:50 CET

För första gången har flera stora organisationer enats kring hur vildsvinsförvaltningen ska skötas i Sverige. Arbetet har resulterat i en skrift som presenteras i dag.
– Ledorden i en framgångsrik vildsvinsförvaltning är kunskap och samverkan, säger Börje Waldebring, viltansvarig på LRF

Sedan riksdagen 1988 beslutade att vildsvinen är en del av den svenska faunan har stammen växt explosionsartat, från några hundra djur till i dag kanske 150 000 djur i södra och mellersta Sverige. Stammens snabba tillväxt orsakar betydande problem för inte minst trafikanter och jordbrukare.

En orsak till att vildsvinsstammen kunnat växa okontrollerat i flera regioner är att det saknats en samsyn kring situationen och dess utmaningar. LRF, Rikspolisstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund och Sveriges Yrkesjägareförening har därför tillsammans arbetat med vildsvinsfrågorna, ett arbete som resulterat i skriften Vildsvinsförvaltning i Samverkan. Den har i dag överlämnats till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Med publikationen, som bland annat ger flera exempel på hur vildsvinsförvaltningen kan fungera i praktiken, inleds en omfattande utbildningsinsats som främst kommer att drivas inom LRF och Jägareförbundet, men även inom de andra organisationerna.

– I grund och botten handlar det om att alla parter med sina respektive infallsvinklar och intressen måste samverka. Den publikation som de sex organisationerna gemensamt presenterar är ett bevis på att det faktiskt går att samarbeta i vildsvinsfrågan, säger Börje Waldebring

Publikationen Vildsvin i samverkan kan laddas ner från de sex organisationernas respektive hemsida.

För mer information, kontakta
Börje Waldebring, LRF, 08-7875392
Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet, 0155-246209
Henrik Treschow, Sveriges Jordägareförbund, 0705-153060

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.