Invest Sweden

Samarbete ska skapa tillväxt i Östergötland

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:54 CEST

Samarbete ska skapa tillväxt i Östergötland

Regionförbundet Östsam och investeringsmyndigheten Invest Sweden tecknar ett utökat samarbetsavtal. Målet är att attrahera fler utländska investeringar till Östergötland.

Genom avtalet kan Östergötland delta i Invest Swedens marknadsföring och profilering utanför Sverige, med målsättningen att locka fler investerare och skapa nya arbetstillfällen till regionen.

Regionförbundet Östsam och Invest Sweden kompletterar varandra i den internationella marknadsföringen och i kontakten med investerarna. Invest Sweden hanterar främst de internationella och nationella frågorna och Regionförbundet de regionala. Det nya avtalet ger Regionförbundet Östsam tillgång till en gemensam databas med företag som visat intresse för Sverige. Parterna kommer att använda ett gemensamt system för resursstyrning och uppföljning, och de båda organisationerna får också ett gemensamt ansikte mot omvärlden genom att Regionförbundet Östsam med sina partners framöver ska kalla sig ”Member of the Invest Sweden Regional Network”.

- Vi är mycket glada att få möjlighet att arbeta närmare med Regionförbundet Östsam för att attrahera investeringar till regionen. Östergötland har mycket att erbjuda en utländsk investerare, säger Bengt-Åke Ljudén, Generaldirektör, Invest Sweden

- För Östergötland har det ett stort värde att kunna använda Invest Swedens organisation så väl nationellt som internationellt, och vi tror att intresset från utländska företag att etablera verksamheter i Östergötland kommer att växa, säger Peter Larsson, Projektansvarig Regionförbundet Östsam.

Avtalet undertecknas den 23 augusti kl 09.00 av Peter Larsson, Projektansvarig på Regionförbundet Östsam och Bengt-Åke Ljudén, Generaldirektör, Invest Sweden, i Cleantech Östergötlands lokaler på Gjuterigatan 1 i Linköping. Media är välkomna att delta..

För mer information kontakta

Invest Sweden, Börje Svanborg tel 08-402 78 27, 070-642 78 27 borje.svanborg@investsweden.se eller

Regionförbundet, Peter Larsson tel 070-60 28 24 peter.larsson@ostsam.se

För ytterligare information om verksamheterna besök gärna www.ostsam.se eller www.investsweden.se

Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv.

Regionförbundet Östsam är Östergötlands kontaktpunkt för investerings- och etableringsfrågor i nära samverkan med kommuner. Vi ska göra det enklare för investerare och etablerare att hitta rätt i vår region. Kommuner och partners i regionen samverkar även för ökad tillväxt under varumärket East Sweden Business region. Regionförbundet är ett samordningsförbund som ägs av samtliga kommuner i länet och landstinget.