Kulturdirekt

Samarbete som öppnar nya dörrar för Stockholmskulturen

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 13:00 CEST

Stockholms stads satsningar för den kulturella utvecklingen i staden - Innovativ Kultur och Kulturdirekt - har inlett ett samarbete som kommer att främja stadens kulturliv. Många kulturutövare i Stockholm behöver stöd och ett bollplank, både för enskilda projekt och löpande verksamhet. I dag erbjuder både Innovativ Kultur och Kulturdirekt stöd, fast på olika vis och under olika faser av verksamheten.

Innovativ Kultur och Kulturdirekt arbetar båda för att främja den regionala kulturen i Stockholm. Innovativ Kultur lyfter fram och stödjer projekt som är nyskapande, experimentella och manar till samverkan mellan t.ex. kultur och näringsliv. Kulturdirekt fokuserar på att lyfta fram publika aktiviteter och arbetar för mötet mellan kulturutövare och kulturkonsument.

- Olika faser i verksamheten behöver olika typer av stöd och genom att samarbeta så finns möjligheten för oss att vara en resurs under en längre period säger Jonny Jergander, verksamhetsansvarig för Kulturdirekt.

Samarbetet går till en början ut på att Kulturdirekts medlemsorganisationer får tillgång till Innovativ Kulturs resurser och kontakter med näringslivet. Projekten som stöds av Innovativ Kultur får tillgång till Kulturdirekts komponenter som exponering på webben och i Kulturhuset. Tillsammans ska organisationerna även fundera på vilka resurser som behövs i framtiden och ta fram förslag på vidare utveckling.

- Innovativ Kultur och Kulturdirekt startar samarbetet för att utveckla och skapa nya synergier för de kulturella och kreativa näringarna i regionen. För att nå riktigt långt behöver vi kraftsamla vilket detta är ett av flera exempel på. Stockholmsregionen har alla förutsättningar att utvecklas mycket starkt inom detta område, säger Kenneth Olausson, VD Innovation Impact som sköter Innovativ Kultur på uppdrag av Stockholms stad.

Om Kulturdirekt
Föreningen Kulturdirekt stöder och verkar för mötet mellan kulturutövare och publik. Stockholms fria kulturutbud samlas under en webbportal och en informationsdisk i Kulturhuset. Målet är att www.kulturdirekt.se ska bli den naturliga kanalen för allmänheten när de vill gå på teater, besöka en utställning eller ett galleri, lyssna på musik m.m.

Kulturdirekt är en medlemsorganisation och ekonomisk förening som bildades på initiativ av Stockholm stads kulturförvaltning 2008. Stockholms läns landstings kulturnämnd är med och stöder Kulturdirekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonny Jergander, verksamhetsansvarig Kulturdirekt
Telefon: 0708 67 16 47  Mail: jonny@kulturdirekt.se    Webb: www.kulturdirekt.se

Om Fonden Innovativ Kultur
Innovativ Kultur har resurser till nyskapande projekt, experiment och samverkan mellan kulturyttringar, kultur och näringsliv eller kultur och akademi. Ett arbete som verkar för kulturell och konstnärlig förnyelse i Stockholms län.

Innovativ Kultur startade på uppdrag av Stockholms stad hösten 2008 och har från 2010 ett samarbete med Stiftelsen framtidens kultur.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Olausson, projektledare, VD Innovation Impact
Telefon: 0705 926 863  Mail: kenneth.olausson@innovation-impact.se  Webb: www.innovativkultur.se