NCC AB

Samarbetet mellan NCC och TeliaSonera om nytt huvudkontor fortsätter

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 11:16 CET

NCC och TeliaSonera väljer att förlänga samarbetet om nytt huvudkontor för TeliaSonera i Kristineberg på västra Kungsholmen.  Parterna är överens om ett fortsatt samarbete trots att nödvändiga myndighetsbeslut inte har erhållits under 2013, vilket var den ursprungliga överenskommelsen.

Kontorsbyggnaden i Kristineberg kommer att utvecklas för TeliaSoneras verksamhet och omfattar cirka 50 000 kvadratmeter. Hyresavtalet var villkorat av att detaljplan och myndighetsbeslut skulle erhållas under 2013. Parterna har ingått ett nytt samarbetsavtal för att hantera fördröjningen i väntan på detaljplan och nödvändiga myndighetsbeslut.

– Vi har ett nära och bra samarbete med TeliaSonera där vi gemensamt jobbar för att utveckla en modern arbetsplats för att stödja deras affärsverksamhet många år framöver. Vi är fortsatt stolta över att ha TeliaSoneras förtroende. I dagsläget är det svårt att säga när vi får alla nödvändiga beslut, men vi siktar på att byggstarta så fort som möjligt, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Fastigheten blir en GreenBuilding -fastighet och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM . Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Uppvärmning planeras ske via förnyelsebar energi med hjälp av geoenergi.

I Kristineberg pågår en utbyggnad av Stockholms innerstad där stadsdelen blir en del av innerstan. Syftet är att knyta samman västra Kungsholmens olika delar så att den upplevs som mer levande än tidigare. Kristineberg får nya bostäder, arbetsplatser, affärer och torg, och blir nu platsen för TeliaSoneras verksamhet i Stockholmsområdet.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, affärsområdeschef, VD NCC Property Development 08-585 516 74

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.