Strandska Utvecklingshuset AB

Samarbetet mellan Strandska Utvecklingshuset och Bath Consultancy Group bär frukt

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 11:51 CET

Utbildningen Supervision med ett coachande förhållningssätt är framtagen av Strandska Utvecklingshuset AB i samarbete med professor Peter Hawkins och Bath Consultancy Group. Utbildningen utgår från Hawkins ”7-Eyed Model” som skapar tydlighet och förutsättningar för maximalt lärande.
Nu certifierar Strandska sin första Supervisor Stellan Andersson. Stellan har under knappt ett års tid genomgått utbildningen Supervision med ett coachande förhållningssätt hos Strandska i Kungälv. Han har i och med det fyllt på sin redan breda meritlista som leg. Psykolog och leg psykoterapeut samt certifierad Teamcoach hos Strandska.  Bakom sig har Stellan flertalet uppdrag i handledning av personal inom socialtjänsten i olika kommuner, inom skola, försäkringskassa, kriminalvården och olika kliniker i Västra Götaland.

I januari 2012 startar Strandska en ny grupp med blivande Supervisors. Vi hoppas att fler ska se nyttan med utbildningen, coachyrket blir större för var dag och i samma takt växer behovet för reflektion och handledning för dem som arbetar som coacher eller med samtal i andra konstellationer, säger Rüddi Porsgaard, VD Strandska Utvecklingshuset AB.

Strandskas coachingmodell bygger på att aktivt leta efter alla de sätt på vilka möjligheterna för genombrott kan maximeras. Detta sker alltid i nära samarbete med kunden.

Med hjälp av ett coachande förhållningssätt och en kraftfull värdegrund skapar vi utrymme för transformation av såväl individer som arbetslag och organisationer. Transformation = genomgripande förändring. Inte ett steg i taget, utan direkt till nästa nivå.

För att lyckas med coaching, måste vi anta en betydligt mer  optimistisk inställning än vanligt till människors "slumrande" förmåga. Vi måste helt enkelt se individer, företag och organisationer i termer av deras framtida förmåga - inte deras tidigare prestationer.