FORCE Technology Sweden AB

Samarbetsavtal med Acoustic Agree inom ny ultraljudsteknik

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 14:18 CEST

Ett samarbetsavtal är tecknat mellan FORCE Technology Sweden AB och Acoustic  Agree i Ronneby, angående en ny avancerad metod för ultraljudsprovning, den s.k. NAW-scanningstekniken.

Acoustic Agree har utvecklat en oförstörande ultraljudsmetod som på ett nytt sätt gör det möjligt att undersöka om en detalj innehåller sprickor eller ej. Varken provobjektets geometri eller material har betydelse då metoden är geometri- och materialoberoende. Metoden kan byggas in i en produktionsutrustning för att kvalitetssäkra produkter i produktionsprocessen. Även kontinuerlig kontroll av produktionsutrustningar för att säkra produktionsprocessen och i förlängningen undvika dyrbara produktionsstopp är möjlig.

För mer information kontakta
Claes Sandelin, FORCE Technology Sweden AB, tel 021-490 31 90, csa@force.se, eller
Kristian Haller, tel 0457-17880, info@acousticagree.se

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.