Hydropulsor AB

SAMARBETSAVTAL MED SMS MEER SAMT SKF ETABLERAR HVC I PRODUKTION

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 15:38 CEST

Hydropulsor har tecknat att samarbetsavtal med SMS Meer GmbH, en del av SMS Group, i syfte att gemensamt utveckla en flernivåadapter för Hydropulsors HVC-maskin.

Vidare kommer SMS Meer när flernivåadapter utvecklats att marknadsföra och försälja Hydropulsors maskiner för HVC genom sin säljorganisation globalt. Detta kommer att ske parallellt med Hydropulsors övriga säljkanaler.

SMS Group är ett av Europas största verkstadsföretag med en omsättning om cirka 20 Mdr SEK och med cirka 10 000 anställda. Mer information finns på www.sms-group.com

Samarbetet tillkännagavs på EPMA:s årliga pulvermässa som hölls i Prag.

På samma mässa offentliggjorde SKF att de under en längre tid har testat HVC-tekniken med Hydropulsormaskiner som ett sätt att erhålla förbättrade produktegenskaper i tillverkade komponenter. Med stöd av de övertygande resultaten från dessa tester har de upprättat två produktionslinjer med användande av HVC i Katrineholm och i Schweinfurt, Tyskland. Båda linjerna baseras på maskiner av typen HYP 35-17.

Karlskoga den 10 oktober 2005


För ytterligare information kontakta:
Jonas Andersson, Hydropulsor AB, tel 0586-649 51

info@hydropulsor.com - www.hydropulsor.com


Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitets-krav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin. Dessutom testas produktionsprocesser för kompaktering av keramer och polymerer.


Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.