SICK AB

Samarbetsavtal mellan Parameter och SICK

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 07:54 CEST

SICKs höghastighetskameror för inspektioner i 3D säljs numera exklusivt av företaget Parameter. Det är kontentan av det samarbetsavtal som har tecknats mellan SICK AB och Parameter AB. Avtalet gäller försäljningen av kameramodellerna Ranger och Ruler på den svenska marknaden. Visionsensorer och smartkameror av märket SICK kommer även i fortsättningen att säljas av SICK AB.

– Vi har valt att teckna detta avtal för att det kommer att gagna användarna av höghastighetskameror. Parameter har hög kompetens inom Machine Vision och kan våra kameror. De kan ge våra kunder en god teknisk support och även tillhandahålla den mjukvara som krävs för kamerorna, säger Hans Thelander, marknadschef på SICK AB.

Parameters affärsområdeschef  för Imaging, Peter Trollsås, menar att SICKs kameror stärker företagets produktportfölj och även erbjudandet mot dess kundgrupper.
– Vi ser avsyning med 3D som väldigt intressant för framtiden. Här finns många spännande applikationer, så med hjälp av SICKs kameror kommer vi att kunna öka närvaron hos maskinoperatörer och integratörer. Ett starkt skäl till att vi vill ha SICKs 3D-kameror i vår portfölj är också att HALCONS programmiljön, som vi satsar hårt på, har ett starkt stöd för just dessa kameror, säger Peter Trollsås.

Avtalet trädde i kraft den 13 september.

SICK AB är en del av koncernen SICK, som grundades 1946. Idag är koncernen en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. Man har en global närvaro med nära 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. Totalt har SICK cirka 5000 anställda världen över och omsättningen år 2009 var 596,8 miljoner Euro.

Parameter AB är, liksom SICK, ett privatägt företag. Företaget startade 1968 och är idag verksamma i hela Skandinavien, de baltiska länderna och Polen. Parameter tillhandahåller produkter och lösningar från flera av världens ledande företag inom områdena imaging, optik och positionering.

För mer information, kontakta
Hans Thelander
Marknadschef, SICK AB
Tel: 010-110 10 20
E-post: h.thelander@sick.se

Peter Trollsås
Affärsområdeschef, Parameter AB
Tel: 08-555 110 00
E-post: peter.trollsas@parameter.se

 

Kort om SICK:
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Koncernen SICK, med huvudkontor i Tyskland, har en global närvaro med nästan 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. Det svenska dotterbolaget, SICK AB, har huvudkontor i Vårby, Stockholm.