Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Samerna firar sin nationaldag

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:44 CET

Samerna firar sin nationaldag i dag, tisdagen den sjätte februari. Nationaldagen till ära arrangeras en rad evenemang i sameområdena i de nordiska länderna. Samerna firade för första gången sin nationaldag år 1993. Samerna har sedan 1986 även en egen nationalsång, Sámi soga lávlla, det vill säga samefolkets sång.

Samerna är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Det finns uppskattningsvis cirka 80 000 samer i Norden och i Ryssland. De flesta av dem, omkring 50 000, bor i Norge.

De tre nordiska länderna har i dag var sitt parlamentariskt valt sameting. De nordiska sametingen har sedan år 2000 även haft en gränsöverskridande demokratisk samarbetsorganisation, Samiskt parlamentariskt råd. Norge och Finland har varit medlemmar från början, och Sverige anslöt sig till rådet två år senare. Samerna i Ryssland deltar i SPR-samarbetet som observatörer. Samerna i Norden och Ryssland samarbetar även i Samerådet, bildat 1953.

Samerna har ansökt om fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet ett antal gånger.