Sametinget - Sámediggi

Sametinget håller plenum i Umeå 17-19 februari 2013

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 14:19 CET

Sametingets plenum församlas på Nolia i Ubmeje (Umeå) två veckor efter den högtidliga invigningen av Kulturhuvudstadsåret. På föredragningslistan dominerar §5 Budget 2014 och §9 Sametingets syn på gruvor och mineraler i Sápmi. Dessutom är det ett fåtal motioner som ska behandlas under plenumsdagarna.

- Det blir ett intressant plenum under Kulturhuvudstadsåret, säger Sametingets ordförande (talman) Stefan Mikaelsson, och hoppas på större intresse under plenumsförhandlingarna än annars.

- På grund av ringa intresse från de flesta statsråd, har vi inbjudit riksdagsledamöter från länet att komma och lyssna på debatten och skapa kontakt med Sametingets folkvalda politiker. Även om inbjudan kom utan större framförhållning hoppas vi på att några riksdagsledamöter kan närvara under vår vecka i Ubmeje, avslutar Stefan Mikaelsson.

Frågestund
I samband med plenums behandling av Sametingets rambudget klockan 9.30 på tisdagen har sameallmänheten möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Handlingar
För fullständigt program, föredragningslista och handlingar, besök vår webbplats: www.sametinget.se/plenum


Kontakt:

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman), 070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se
Twitter: Silponah

Marie Enoksson, informatör & presskontakt under plenum, 070-310 09 94
marie.enoksson@sametinget.se
Twitter: sametinget_sveSametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.