Sametinget - Sámediggi

Sametingets högtidliga öppnande sker i Jokkmokk den 28 augusti 2013

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 12:52 CEST

Sametingets sjätte mandatperiod invigs högtidligen i Jokkmokk onsdagen den 28 augusti 2013 i närvaro av HM konungen. Mer än 200 gäster kommer att närvara vid invigningen och festmiddagen. Kulturarrangemangen med anledning av Sametingets 20-årsjubileum förväntas locka stor publik.

Kung Carl XVI Gustav kommer till Sametingets invigning i Jokkmokk tillsammans med ett antal prominenta gäster, bland annat presidenten för Grönlands hjemmestyre, Lars-Emil Johansen. Från Sveriges regering deltar landsbygdsminister Eskil Erlandsson och handelsminister Ewa Björling. Australiens ambassadör Gerald Thomson och Kanadas ambassadör Kenneth Macartney kommer också.

Under ceremonin uppmärksammas vinnaren i Sametingets valnämnds teckningstävling, Naimi Kråik Johansson. Hennes teckning pryder programbladet för dagen.  

Valnämnden och presidiet har valt att låta nestorn Lars Thomasson, 85 år, öppna Sametingets sjätte mandatperiod för att markera den äldre generationens betydelse vid tillkomsten av Sametinget. Fil. hedersdoktor Lars Thomasson satt med i den sametingskommitté som förberedde det första sametingsvalet 1993.

Sametinget firar 20-årsjubileum i samband med öppnandet.

-  Sametingets styrka är att vi samer sedan det demokratiska organets tillkomst har en mötesplats att samlas och manifestera vår vilja som folk, säger Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och tillika ålderspresident.

-  Inför den sjätte mandatperioden finns många förhoppningar, understryker Stefan Mikaelsson. Flera nya ledamöter i det nya Sametinget innebär både en utmaning och en tillgång. Utmaningen består i att förklara hur arbetet och interna styrdokument fungerar. Tillgången består i den iver som nyinvalda ofta besitter. Det är den största resurs som finns i det samiska samhällsbyggandet!

Sametingets konstituerande plenum hålls på måndag och tisdag. Då får vi veta vilka som kommer att bilda Sametingets nya styrelse och vem som blir ny styrelseordförande. Ett nytt presidium ska också väljas och en ny ordförande (talman).

20-årsjubiléet uppmärksammas med flera kulturarrangemang med fri entré för allmänheten:

  • På måndag kväll kl. 18.30 hålls en konsert med Johan Kitti i Jokkmokks nya kyrka.
  • På tisdag kväll kl. 18.30–20.00 blir det konsert på utescenen vid Dálvadisjávrásj (invid Hotell Jokkmokk) med Lars-Ante Kuhmunen med band och indiangruppen Antara.
  • På onsdag kl. 16.00–17.30 efter invigningen får vi först höra ett smakprov av unga artister och sedan blir det konsert med världsartisten Sofia Jannok.

Invigningen direktsänds av SVT Forum och SVT Sápmi/Sameradion under hela onsdagen från kl. 10.30.

Kontakt:

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande (talman) och ålderspresident
070-251 94 97
stefan.mikaelsson@sametinget.se, Twitter: Silponah

Marie Enoksson, informatör
070-310  09 94
marie.enoksson@sametinget.se, Twitter: sametinget_sve

Program och föredragningslista finns att ladda ner på www.sametinget.se/plenumSametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.