Landstinget i Jönköpings län

Samfundet äldre läkare håller höstmöte i Eksjö

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:46 CEST

Samfundet äldre läkare håller sitt höstmöte i Eksjö den 19-21 september. Då samlas drygt 150 personer företrädesvis pensionerade läkare, många med respektive.

Det är de nu pensionerade Eksjöläkarna, Bengt Hagstedt, Bjarne Lindén, Göran Simert, Lars Svensson och Stellan Wijkström som bjuder in till höstmöte.

Programmet har ett blandat innehåll med såväl medicinsk som kulturellt innehåll. Sjukvårdens framtid och även tillbakablickar finns med.

Föreläsningarna äger rum i Pingstkyrkan i Eksjö. Massmedia är välkomna dit.

Fredagen den 19 september klockan 14.00 - ca 17.00.
Då finns bland andra SÄL:s ordförande, riksdagsledamot Barbro Westerholm och kände tidigare Eksjöläkaren, professor Johannes Vang på plats.

Klockan 14.40
Symposiet: Sjukvårdens framtid ur två perspektiv
- Vilken övergripande politisk/administrativ organisation vill vi ha?
- Vilken vetenskaplig/teknologisk utveckling kan vi skönja?
Moderator är Barbro Westerholm och panelen består av landshövding Björn Eriksson Linköping, Per Karlsson, chef för Centrum för medicinsk Teknologi, Linköping US, Marcus Eskdahl, sjukvårdspolitiker (s), Linköping samt Krister Björkegren ansvarig för regionavtal, Landstinget i Jönköpings län.

Lördagen den 20 september klockan 09.30-11.00
Minisymposium: Med ögat i blickpunkten, då medverkar ögonläkarna Magnus Carlsson, Harald Selvander och Verner Polland.

Samfundet äldre läkare

Samfundet äldre läkare (SÄL) är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund av pensionerade läkare. Samfundet har till ändamål:

  • att verka som kontaktorgan för kamratlig samvaro mellan medlemmarna;
  • att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell samvaro;
  • att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Medlemsmöten äger rum två gånger årligen, vår och höst. Mötena förläggas på varierande platser i vårt land. Vårmötet är årsmöte, vid vilket SÄL:s styrelse utses.

Presskontakt: Överläkare Lars Svensson, 0381-171 71 eller mobil 070-69 85 579.

Välkomna!