Lundin Mining AB

SAMGÅENDET MELLAN LUNDIN MINING OCH EUROZINC HAR SLUTFÖRTS

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:08 CET

31 oktober 2006 (TSX: LUN; SSE: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining") och EuroZinc Mining Corporation ("EuroZinc") meddelar härmed att samgåendet mellan de två bolagen idag har slutförts. Det sammanslagna bolaget, Lundin Mining Corporation, är noterat på Toronto Stock Exchange (TSX "LUN"), Stockholmsbörsen (SSE "LUMI") och på American Stock Exchange (AMEX "LMC") från och med 1 november 2006.

Den 21 augusti 2006 annonserade Lundin Mining och EuroZinc att de två bolagen ingått ett avtal att gå samman genom en fusion enligt kanadensisk lag (Plan of Arrangement). Transaktionen har per idag slutförts, efter det att aktieägare i respektive bolag godkände samgåendet på de extra bolaggsstämmor som hölls den 19 oktober 2006 och efter det att transaktionen också godkänts av kanadensisk domstol (Court Approval, British Colombia) den 24 oktober 2006.

Det nya bolaget, med cirka 1 500 anställda, har fyra gruvor i drift; i Sverige och Portugal samt på Irland. Under 2007 väntas en femte gruva att tas i drift i Portugal. Den totala produktionen väntas under 2006 uppgå till cirka 180 000 ton zink, 90 000 ton koppar, 45 000 ton bly och 6 miljoner ounces silver.

Genom uppstarten av Aljustrel i mitten av 2007 förväntas en ökning av l zink- bly- och silverproduktionen. Vidare utvärderas en potentiell ökning av zinkproduktionen vid Neves-Corvo i Portugal. Zink- och blyproduktionen kan ytterligare komma att väsentligt öka genom det ryska Ozernoeprojektet.

Lundin Mining har en stark balansräkning. Per den 30 juni 2006 uppgick kassan, inklusive kortsiktiga investeringar, till USD 229 miljoner och långfristiga räntebärande skulder till USD 43 miljoner. Försäljningen pro forma för perioden januari-juni 2006 uppgick till USD 462 miljoner, med ett operativt kassaflöde om USD 203 miljoner.

Lukas Lundin kommer också i fortsättningen att vara styrelsens ordförande. Colin K. Benner är styrelsens vice ordförande och Lundin Minings verkställande direktör. Lukas Lundin och Colin K. Benner är baserade i Vancouver, Kanada. Karl-Axel Waplan är koncernchef samt Chief Operating Officer i Lundin Mining och är baserad i Stockholm. Anders Haker är Vice President och Chief Financial Officer. Neil O'Brien är Vice President Exploration and Manfred Lindvall Vice President Miljö, Säkerhet och Hälsa. Joao Carrelo är Vice President och Chief Operating Officer för verksamheterna i det Iberiska Pyritbältet och kommer att vara baserad i Portugal. Kjell Larsson är Vice President Projects och ansvarar för verksamheterna i Sverige och på Irland. Neil O'Brien, Manfred Lindvall och Kjell Larsson är baserade i Sverige.

De båda bolagen har lika representation i det sammanslagna Lundin Minings styrelse. Utöver styrelsens ordförande Lukas Lundin ingår Colin K. Benner, Donald Charter, John Craig, Brian Edgar, Graham Mascall, David Mullen, Bill Rand, Tony O'Reilly och Dale Peniuk.

"Det nya Lundin Mining Corporation är väl positionerat för att skapa värde för sina aktieägare. De producerande enhterna är av hög kvalitet och det finns en portfölj av projekt som ger utrymme för fortsatt organisk tillväxt, bland annat i Aljustrel och Neves-Corvo i Portugal men också genom det stora zinkprojektet Ozernoe. Vi har också en betydande prospekteringsportfölj, dels i närhet till våra operativa gruvor och genom greenfieldprospektering, dels genom finansiella investeringar. Vår operativa styrka tillsammans med en god finansiell ställning skapar möjligheter för Lundin Mining att fortsätta utveckla verksamheten och att växa." säger Colin K. Benner, verkställande direktör i Lundin Mining, "Vi kommer att fortsätta att utveckla våra olika prospekteringsmöjligheter och projekt och att utvärdera olika tillväxtmöjligheter på global nivå."
PÅ UPPDRAG AV STYRELSEN

Colin K. Benner
Vice styrelseordförande och verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta


Colin K. Benner, VD: +1-604-681-1337
Karl-Axel Waplan, Koncernchef: +46-705-10 4239
Catarina Ihre, Manager, Manager Investor Relations: +46-70-607 9263 Ron Ewing, Investor Relations, Nordamerika+1-604-681-1337