NASDAQ OMX

Samgåendet mellan OM och HEX klart - OMHEX bildas

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 08:50 CEST

Idag bildas det nya bolaget OMHEX, och idag är också första dagen för handel i OMHEX-aktien. OMHEX, som bildas genom samgåendet mellan OM och det finska bolaget HEX, är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi för effektiva värdepapperstransaktioner.

"Detta är en historisk dag för det nya företaget OMHEX och ett viktigt steg i bildandet av en integrerad nordisk och baltisk marknadsplats, en marknadsplats som vi nu vill utveckla tillsammans med våra kunder och andra marknadsplatsaktörer," säger Magnus Böcker, VD och koncernchef för OMHEX.

"De större resurser och den kundfokus som OMHEX har kommer att öka vår konkurrenskraft och skapa en bättre möjlighet att överträffa våra kunders förväntningar. Det ger oss också bättre möjlighet att ingå strategiska partnerskap med andra ledande internationella börser, säger Jukka Ruuska, chef för HEX Integrated Markets och vice VD för OMHEX.

OMHEX' verksamhet baseras på två divisioner; HEX Integrated Markets, som utgör norra Europas största värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till nära 80 procent av den nordiska aktiemarknaden, och OM Technology, en ledande leverantör av transaktionsteknologi för världens finans- och energimarknader. Juuka Ruuska blir chef för divisionen HEX Integrated Markets, och Kerstin Hessius blir ställföreträdande till Jukka Ruuska. HEX Integrated Markets har fyra affärsområden; Cash Markets med Jouni Torasvirta som chef, Derivatives Markets med Simon Nathanson som chef, Settlement & Depository med Heikki Sirve som chef och Baltic Operations med Gert Tiivas som chef. Klas Ståhl är chef för divisionen OM Technology, som består av tre affärsområden; Banks & Brokers där Klas Ståhl även är tillförordnad chef, Financial Markets där Roland Tibell är chef och Global Services där Carl-Magnus Hallberg är chef. För en mer detaljerad presentation av OMHEX' ledning, besök www.omhex.com.

Bildandet av OMHEX förväntas skapa fördelar för noterade bolag, medlemmar och investerare genom förbättrad likviditet, effektivare tillgång till marknadsplatsen för medlemmarna, ett bredare tjänsteutbud och lägre kostnader vid anslutning till de nordiska marknaderna. Samgåendet förväntas också skapa värde för företagets aktieägare genom årliga kostnadsbesparingar på upp till 220 miljoner kronor före skatt med full effekt inom tre år, vilket är högre än de 180 miljoner kronor som tillkännagivits i prospektet. Kostnader för transaktionen, omstruktureringar, övertalighet och harmonisering av teknologi uppskattas till 430 miljoner kronor före skatt, vilket också är mer än tidigare tillkännagivna 360 miljoner kronor.

De förvärvade HEX-aktierna kommer att bokföras till ett uppskattat värde av 2 300 miljoner kronor i balansräkningen, med en goodwill som uppskattas till 1 700 miljoner kronor.

Från idag är OMHEX-aktien noterad på både Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen med kortnamnet OMH på Stockholmsbörsen och OMH 1V på Helsingforsbörsen. Handel i OMHEX-aktien på Helsingforsbörsen sker för första gången när marknaden öppnar vid 10.00 (lokal tid).

Till redaktionerna:

En öppningsceremoni kommer att genomföras i börshuset på Fabianinkatu 14 kl. 10.00 (lokal tid) för att uppmärksamma OMHEX-aktiens första handelsdag på Helsingforsbörsen. Magnus Böcker, VD och koncernchef OMHEX och Jukka Ruuska, chef HEX Integrated Markets, kommer att delta. Media välkomnas att delta i ceremonin och i den efterföljande medieträffen med Magnus Böcker och Jukka Ruuska, i samma lokaler.

För vidare information och kommentarer

Magnus Böcker, VD och koncernchef 08 405 66 44
Jukka Ruuska, chef HEX Integrated Markets +358 9 6166 72 01
Anna Eriksson, informationschef 070 554 52 06
Anu Ilvonen, kommunikationsansvarig Finland +358 50 376 0438