Teligent

Samgåendet mellan Teligent och Trio - Offentliggörande av prospekt

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 15:34 CET

Teligent offentliggör idag sitt prospekt rörande erbjudande till aktieägarna i Trio AB avseende förvärv av samtliga aktier i Trio.

Den 7 februari 2006 offentliggjorde Teligent ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Trio. Ett prospekt avseende erbjudandet har nu upprättats och offentliggjorts. Prospektet kan från och med idag kostnadsfritt erhållas från Teligent AB, telefon 08-520 660 00, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@teligent.se. Prospektet kan även laddas ner från Teligents respektive Carnegies webbplatser; www.teligent.se/prospekt och www.carnegie.se.

Genom ett samgående mellan Teligent och Trio skapas en koncern med större installerad bas hos de globala teleoperatörerna och en konkurrenskraftigare produktportfölj. Detta innebär en ökad marknadsnärvaro och en betydande försäljningspotential för den nya koncernen. Genom att Trios och Teligents produkter och tjänster kompletterar varandra innebär samgåendet möjligheter till ökad försäljning hos befintliga och nya kunder på marknader där koncernen har en etablerad försäljningsorganisation.

Tomas Duffy, koncernchef i Teligent, säger i en kommentar: "Detta innebär att vi kan öka vår försäljning snabbare samt förstärka vår lönsamhet, bland annat genom de synergivinster som uppnås i samgåendet."

Erbjudandet i kortform
- Erbjudandet innebär att Teligent, för varje aktie i Trio, erbjuder 0,0877 aktier i Teligent AB. Genom samgåendet vill man skapa en starkare koncern både industriellt och finansiellt.

- Budet innebär en premie på 21,4 procent i förhållande till bolagens betalkurser den 7 februari 2006.

- Styrelsen i Trio rekommenderar enhälligt aktieägarna i Trio att acceptera erbjudandet. Styrelsens rekommendation stöds av en fairness opinion från styrelsens rådgivare SEB Enskilda.

- Den nya koncernens styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter varav två skall nomineras av Trios nuvarande aktieägare.

- Huvudägaren i Trio, Kistefos AS och andra ägare i Trio, med aktieinnehav vilka sammantaget representerar 29,5 procent av röster och kapital i Trio har förbundit sig att acceptera erbjudandet.

- De nuvarande aktieägarna i Trio kommer att inneha cirka 30 procent av ägandet i den nya koncernen om erbjudandet accepteras till fullo.

- Synergievinsterna beräknas uppgå till cirka 20 miljoner kronor årligen efter 2007 och med potential att öka ytterligare därefter.

- Erbjudandet är bland annat villkorat av att Teligent uppnår ett ägande om mer än 90 procent av antalet aktier i Trio.

- Fullständigt prospekt kommer att skickas till aktieägare i Trio som är direktregistrerade i VPC-systemet. Dessa dokument kommer dock inte att distribueras till USA, Kanada, Australien eller Japan.

- All övrig tillgänglig dokumentation finns tillgänglig vid Teligents kontor, adress Konsul Johnsons väg 17, 149 23 Nynäshamn, Sverige, under ordinarie kontorstid vardagar.


Ladda ner pdf

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Duffy, vd och koncernchef
Teligent AB
Tel 08 520 660 50
tomas.duffy@teligent.se

Paul Hastings, CFO
Teligent AB
Tel 08 410 172 26
paul.hastings@teligent.se