Spendrups Bryggeri AB

Samhället förlorar greppet om starkölsförsäljningen

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 16:37 CEST

- Systembolagets kraftiga tapp i starkölsförsäljningen under april månad (- 4,9 %) är ytterligare ett tecken på att samhället förlorat kontrollen över starkölen Jens Spendrup, VD för Spendrups Bryggeri AB mot bakgrund av dagens nya försäljningssiffror från Systembolaget.

- Vi kan inte längre stillasittande se på när det för varje dag privatimporteras allt mer öl, vin och sprit från utlandet. Vid sidan om den kontrollerade försäljningen via Systembolaget fördes, förra året, * 200 miljoner liter öl, vin och sprit in i landet genom resandeinförsel och smuggling.

– I år kan det bara bli ännu värre. Med de nya införselkvoterna sedan årsskiftet och EU-utvidgningen den 1 maj kommer det inte bara vara i Skåne som Systembolaget behöver friställa personal. Konsumtionen fortsätter att öka samtidigt som Systembolagets och de svenska bryggeriernas försäljning fortsätter att minska.

– Hur många ungdomar sitter inte nu och planerar sommarens inköpsturer till Estland, Polen och Tyskland? Dit kan de fara med nya fina färjor och föra hem 330 burkar nästan helt obeskattad starköl per person och resa, helt utan ålderskontroll. Detta är mycket oroväckande inte bara för bryggerinäringen utan för ungdomars säkerhet samt en god alkoholkultur.

(* Källa: SoRAD, Alkohol- & Drogforsknings institutet vid Stockholms Universitet)

För mer information, kontakta:
Jens Spendrup, VD, Spendrups Bryggeri AB, mobil.0701-82 77 16.
Caroline Ekman, informationschef, Spendrups Bryggeri AB, mobil. 0701-82 78 30