Tullverket

Samhället sparar miljarder

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 15:15 CET

Tullverkets beslagsstatistik för 2009 visar en fortsatt ökning av den så kallade samhällsnyttan*.
- De beslag som Tullverket gjort av narkotika, alkohol- och tobaksvaror har under 2009 sparat samhället nästan 2 miljarder kronor, säger Karin Starrin, gd.

Mängden beslagtagen metamfetamin har mer än dubblerats (124,7 kg 2009 jämfört med 55,4  kg under 2008). Preparatet har ökat konstant under hela 2000-talet. Metamfetamin liknar amfetamin men är både starkare och mer beroendeframkallande.

Beslagen av cannabisharts har mer än dubblerats (1,1 ton under 2009 jämfört med 449 kg 2008).

Beslagen av dopningspreparat i tablettform har ökat under 2009 (277 000 tabletter jämfört med 175 000 under 2008). Beslagen av dopningsmedel i pulverform har dubblerats (13,3 kg 2009 jämfört med 6,6 kg 2008).

- I fjol genomförde vi en utveckling och ominriktning av vår kontrollerande och brottsbekämpande verksamhet. Redan nu ser vi goda resultat inte minst i Norrland, säger generaltulldirektör Karin Starrin. Vår brottsbekämpning har idag en mer tullkriminalinriktad verksamhet.

Beslag av cigaretter och alkohol har ökat
Statistiken visar att beslagen av cigaretter har nästan tredubblats (57 miljoner cigaretter 2009 jämfört med 19 miljoner 2008) varav drygt hälften är förfalskade. Flera ärenden som rör cigarettsmuggling har koppling till grov organiserad brottslighet. De beslagtagna cigaretterna motsvarar ett skattebortfall som uppgår till 98 miljoner kronor.

Beslagen av starköl och vin har ökat jämfört med 2008. Beslagen av starköl uppgick till 348 200 liter 2009 jämfört med 323 300 liter 2008. Beslagen av vin ökade också under året (63 800 liter 2009 jämfört med 47 400 liter under 2008). Av den sammanlagda beslagtagna alkoholen är det cirka 20 miljoner kronor som har undandragits samhället i punktskatter.

-  Vi är på rätt väg för att uppnå vårt mål att bli dubbelt så bra 2012 jämfört med 2006, sett till samhällsnyttan. Vi kommer att förstärka våra insatser mot grov organiserad brottslighet. Vi kommer också att utöka vår kontrollverksamhet inom det tunga godsflödet, säger Tullverkets brottsbekämpningschef Lennart Nilsson.


Fakta:
*) Samhällsnyttan är ett beräkningsmodell som visar nyttan av Tullverkets brottsbekämpande arbete, dvs. värdet motsvarande de kostnader som vi besparar samhället genom att hindra att illegala varor i form av narkotika, alkohol- och tobaksvaror kommer ut i vårt samhälle. Samhällsnyttan för 2009 uppgår till 1,989 miljarder kronor jämfört med 1,421 miljarder år 2008.
Den internationella samhällsnyttan är en motsvarande beräkningsmodell för de kostnader som besparas samhället, om de illegala varorna förts in i Sverige, genom de beslag som görs före den svenska gränsen, dvs. beslag som görs av brottsbekämpande myndigheter i utlandet. Beslag som de gjort på grundval av information som framkommit vid utredningsarbete, profilering med mera som Tullverket genomfört och vidareförmedlat till samverkande brottsbekämpande myndigheter i utlandet.

För mer information:
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590
Michaela Linderoth, pressekreterare, 070-632 63 95
För bilder kontakta Monica Magnusson, 070-253 96 24

Beslagsstatistiken finns på www.tullverket.se