Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Samhällets Styvbarn välkomnar upprättelseutredning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 22:20 CET

Regeringen tilsatte den 18 februari att en Upprättelseutredning som ska vara klar 31 januari 2011. Utredningen ska ta fram underlag för hur en upprättelse och gottgörelse kan ges åt dem som vanvårdades i den sociala barnavården 1920-1980.

– Riksförbundet för Samhällets Styvbarn välkomnar denna utredning, säger riksförbundets ordförande Anne Skånér, det är ett steg på vägen till den upprättelse vi kräver.

Utredningen ska presentera konkreta förslag på vad upprättelsen ska innehålla och hur den ska gå till. Det gäller hur man ska förhindra att vanvården upprepas. Det gäller rehabilitering av de som vanvårdats. Det gäller ekonomisk ersättning. Det gäller slutligen hur en ceremoni för upprättelsen ska utformas.

– Samhällets Styvbarn intar en konstruktiv hållning till Upprättelseutredningen, säger riksförbundets organisationssekreterare Benny Jacobsson. Vi ska hålla kontakt med utredningen och framföra våra förslag på alla punkter.

Hur kommer då upprättelsen att se ut?

– Samhällets Styvbarn har i sitt program beskrivit hur en bra upprättelse kan se ut och gå till. En upprättelse som innehåller en officiell ursäkt, en ekonomisk kompensation, och en möjlighet till försoning för de vanvårdade och det samhälle som brast. Det ska vi nu förverkliga, säger Benny Jacobsson.

– Att en upprättelseutredning nu tillsatts är en delseger för styvbarnen, säger Anne Skånér. Låt oss glädjas åt denna delseger och arbeta vidare för fullständig upprättelse!

– – – –

Media som önskar Samhällets Styvbarns synpunkter kan kontakta:

Anne Skånér, ordförande, tel. 070-553 24 70

Benny Jacobsson, organisationssekreterare, tel. 0768-233 644

Media i västra och södra Sverige kan också kontakta:

Yvonne Palm, vice ordförande, tel. 070-113 65 20

– – – –

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn bildades 2004 som intresseorganisation för vuxna f.d. barnhems-, fosterhems- och familjehemsbarn.

Samhällets Styvbarns webb