Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Samhällets Styvbarns ordförande deltar i debatt om familjehemsplacerade barns situation

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 07:22 CEST

Mina två viktiga familjer, hur viktig är jag då? Debatt om familjehemsplacerade barns villkor är ett intressant seminarium om barnperspektivet och de placerades rättigheter som hålls under Almedalsveckan, tordagen den 4 juli.

För barn och ungdomar som placerats i familjehem är frågan om att bli sedd, hörd och lyssnad till, som den man är, oerhört viktigt.

I detta samtal kommer ungdomar från FUR (Familjehemmens Unga Röster) tillsammans med ungdomar från Unga Kris (Kriminellas Revansch i Samhället) och från RUS (Riksförbundet Unga För Social Hälsa) att diskutera de placerades rättigheter. Enligt forskning är de placerade som grupp de som klarar sig sämst i livet. Många enskilda individer klarar sig bra på grund av eller tack vare sin placering och sitt familjehem.

Vad säger lagstiftningen, hur kan det se ut i verkligheten. Vi funderar på barnperspektivet och barnets perspektiv. Seminariet genomförs i form av ett samtal mellan de olika parterna. Även du som deltar i seminariet kommer att bjudas in i samtalet.

Medverkande

Nora Laimani, tidigare familjehemsplacerad, Familjehemmens Unga Röster (FUR)

Representant för Unga Kris
Representant för Riksförbundet Unga För Social Hälsa
Telle Söderberg, ordförande Forum för Familjevård, Familjehemmens Riksförbund (FR)
Benny Jacobsson, Förbundsordförande, Riksförbundet för Samhällets Styvbarn
Cecillia Sjölander, Program och utvecklingschef, Barnombudsmannen BO
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, gruppledare
Hanna Westerén (S), Socialnämndens ordförande Region Gotland
Anna Ingmanson, Bitr sektionschef, SKL

Moderator: Britta Schölin, Forum för Familjevård (FfF)

Varmt välkomna till detta seminarium

Mina två viktiga familjer, hur viktig är jag då? Debatt om familjehemsplacerade barns villkor
Dag: Torsdag 4 juli
Tid: 15:00-16:00
Plats: Soberia, Kilgränd (med ingång från Donners  Plats, Bakom Clarion Hotel Wisby)

Arrangör: Familjehemmens Unga Röster, FUR, tillsammans med Familjehemmens Riksförbund, FR, och Forum för Familjevård, FfF med stöd av NBV. 

- - -

Kontakt
Benny Jacobsson, Förbundsordförande
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn
Tel: 0738-76 02 31
Mail: benny.jacobsson@styvbarn.seRiksförbundet för Samhällets Styvbarn grundades 2004 av vuxna f.d. barnhems- och fosterhemsbarn. Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för dem som är eller har varit omhändertagna genom samhällets barnavård, dvs. för dem som varit samhällets styvbarn. Riksförbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Riksförbundet arbetar för:

- ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn.

- upprättelse åt dem som vanvårdats inom samhällets barnavård.

- stärkande av de samhällsplacerade barnens skydd och rättigheter.