Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Samhällets Styvbarns uttalande efter Upprättelseceremonin 21 november

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 15:04 CET

Uttalande med anledning av Upprättelsedagen

I dag har det svenska samhället genom sina representanter framfört sin ursäkt inför oss här i Stadshuset. Ursäkten har också framförts inför alla som fanns med ute i landet framför tv-skärmarna. Vi önskar av hela vårt hjärta att de hade fått vara med oss här idag. Vi önskar att också de bortgångna styvbarnen hade varit här.
Samhället har nu bett om ursäkt för att vår barndom stals när samhällets löfte om en trygg barndom inte infriades för oss.
– Vi tackar riksdagens talman Per Westerberg för de uppriktiga och varma ord han framförde i samhällets namn, liksom barn- och äldreminister Maria Larsson och ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape, för deras tal.
– Vi tackar Marc Levengood för att han med värme, känsla och respekt ledde oss genom ceremonin.
– Vi tackar Viveca Lärn för hennes berättelse "Lampan lyser klart". Den talade till våra hjärtan.

För oss innebär upprättelse tre ting: en officiell ursäkt, en ekonomisk ersättning, och bestämda åtgärder för att förhindra framtida vanvård. Samhällets Styvbarn har arbetat för en sådan upprättelse i snart 8 år.
Vi har gjort det tillsammans – alla medlemmar i Samhällets Styvbarn. Ibland har det varit motigt – men vi har inte gett upp. Kraften att fortsätta har kommit ur vissheten om att vi har rättvisan på vår sida.

Men kraft har vi också fått av alla de människor som på olika sätt blivit ett stöd i vår strävan.
– Vi tackar Göran Johansson och hans medarbetare på Vanvårdsutredningen. De lyssnade på våra berättelser och gjorde omfattningen av vanvården känd för politiker, media och allmänhet.
– Vi tackar Kerstin Wigzell och hennes medarbetare på Upprättelseutredningen. De tog fram ett upprättelseförslag, som från första till sista sidan står på barnens sida, gårdagens och dagens barn.

Vi har också haft stöd inom partierna, mer hos en del, mindre hos andra. Men inom alla partier har vi mött politiker som varit villiga att lyssna. Idag har alla riksdagens partier varit representerade i Stadshuset.
– Vi tackar dem för att de var här idag.
– Vi tackar också de riksdagsledamöter som inte kunde vara här idag, men som på olika sätt har stött oss, och säkert följt denna dag på tv-skärmarna.

Vi hyser hopp för framtiden.
Vi hoppas att dagens ceremoni och ursäkt ska vara första steget mot försoning – för de vanvårdade och för samhället.
Vi hoppas att dagens ursäkt ska bidra till att lindra den bitterhet många vanvårdade känner.
Vi hoppas att dagens ursäkt ska bli en påminnelse till alla dem som har sitt dagliga arbete med omhändertagna barn.
Vi kan inte ändra det förflutna, men vi kan hjälpas åt att göra framtiden bättre.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn ska fortsätta att vara intresseorganisation för alla samhällets styvbarn – både för dem som haft det bra och för dem som haft det dåligt när de var omhändertagna.
Vi ska kämpa för att alla som vanvårdats ska få upprättelse, oavsett om det skedde före eller efter 1980.
Vi ska kämpa för bra vård och omsorg åt de barn som omhändertas idag och i framtiden.

Det är en stor dag idag, en dag vi alla väntat på, Upprättelsedagen.
Men det kommer en morgondag, och Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kommer att finnas där också.

Förbundsstyrelsen för Samhällets Styvbarn
21 november 2011

-  -  -  -

Våra kontaktpersoner:

Anne Skånér, ordförande, Stockholm, 070 - 55 32 470

Yvonne Palm, vice ordförande, Göteborg, 070 -11 36 520

Gunilla Wahlén, ordförande i Stockholms lokalförening, 070 - 34 39 634

Benny Jacobsson, organisationssekreterare, Stockholm, 0768 - 233 644

Anne Sundel, ordförande i Malmö lokalförening, 0736 - 59 25 22

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn grundades 2004 av vuxna f.d. barnhems- och fosterhemsbarn. Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för dem som är eller har varit omhändertagna genom samhällets barnavård, dvs. för dem som varit samhällets styvbarn. Riksförbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Riksförbundet arbetar för:

- ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn.

- upprättelse åt dem som vanvårdats inom samhällets barnavård.

- stärkande av de samhällsplacerade barnens skydd och rättigheter.