Linköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden: Nya bostäder planeras i Ljungsbro

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 10:30 CET

Cirka 60 nya lägenheter i före detta trädgårdsmästeriet i centrala Ljungsbro och cirka 30 nya rad- och parhus i norra Ljungsbro. Det kan bli verklighet med två nya detaljplaner.

Detaljplanen för före detta trädgårdsmästeriet, Adamstorp 1, ska ställas ut för granskning. Det beslutar samhällsbyggnadsnämnden vid onsdagens sammanträde. Området ligger centralt i Ljungsbro, mellan Göta kanal och Motala ström.

Förslaget innebär cirka 60 lägenheter med bostadsrätt i två till fyra våningar.

– Här får vi till både lägenheter och radhus vilket är positivt. Det ger människor med olika behov möjlighet att hitta en bostad, säger Elias Aguirre (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det har varit samråd om planen och nästa steg är granskning.

Ytterligare en plan som rör Ljungsbro ska ut på samråd. Den omfattar cirka 30 nya bostäder i rad- och parhus med bostadsrätt. Fastigheten är idag inte detaljplanelagd och består främst av skog och igenvuxen betesmark. Nybebyggelsen kommer att anpassas och placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och naturvärden.

Planområdet ligger i norra Ljungsbro, cirka 15 kilometer nordväst om Linköping.

Ärende 5 respektive 9 vid sammanträde onsdagen 15 februari.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.