Hjälpmedelsinstitutet

Samhällsekonomiska vinster genom satsning på teknikstöd i skolan

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:20 CEST

Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en socioekonomisk studie som visar på positiva effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Att misslyckas i skolan ger sämre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och leder till att stora samhällskostnader uppstår. Teknikstöd kan vara ett led i att lyckas för många elever.

Cirka 15 procent av alla elever i landets gymnasier har kognitiva svårigheter som påverkar måluppfyllelsen negativt. Det finns en klar och entydig koppling mellan misslyckanden både i grundskolan och gymnasieskolan och misslyckanden på arbetsmarknaden. Sannolikheten att hamna i utanförskap är fyra gånger större bland de som misslyckas i skolan än de som lyckas.  Dessa misslyckanden leder ofta till andra följdproblem och ökade samhällskostnader.

Uppdraget Teknikstöd i skolan har i tre terminer genomfört försöksverksamheter i Växjö, Kalmar och Halmstad. Genom att erbjuda elever som har svårt att uppnå målen teknikstöd har uppdraget arbetat för att stärka dem i skolarbetet samt förbättra deras förutsättningar på arbetsmarknaden. 77 procent av eleverna som fått teknikstöd säger att de har förbättrat sina studieresultat mycket. 74 procent av eleverna säger att de hanterar besvärliga situationer i skolan bättre.

Studien visar att om teknikstöd erbjuds och ett inträde på arbetsmarknaden reduceras från fem år till två år blir de samhällsekonomiska vinsterna drygt 1,3 miljoner kronor. Enklare skrivet är att satsar man 21 000 kronor på teknikstöd för en elev och därmed reducerar ett senare inträde på
arbetsmarknaden för eleven med en månad, har man tjänat in de satsade pengarna.

Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en kostnadssnurra där du kan räkna ut kostnader och vinster för teknikstöd i skolan för din kommun, www.hi.se/kognitionssnurran.

I Almedalen kommer vi att diskutera hur man inom en kommun kan omfördela resurser och ge vinster för samhället till följd av att fler klarar skolan och kommer ut i arbetslivet.

Onsdagen den 3 juli kl. 11.00–12.45, Stora salen Almedalens hotell, Visby.


För mer information om studien
Nina Lindqvist, 08-620 18 58, nina.lindqvist@hi.se
Johanna Grönkvist, 08-620 18 33, johanna.gronkvist@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.