Samhällsnyttan

Samhällsnyttan träffar Susanne Jacobson

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2015 13:31 CET

Samhällsnyttan har olika hög aktivitet runt om i Sverige, där anhöriga vill kommentera och betygsätta offentliga tjänster. En trogen användare är Susanne Jacobson, en mamma från Saltsjöbaden, som flitigt betygsätter och kommenterar de tjänster hon kommer i kontakt med. Samhällsnyttan har valt att ställa några frågor till Susanne.


Vem är Du, Susanne?

- Jag bor i Saltsjöbaden, gift, har en dotter och två bonusbarn. Arbetar som konsult på en konsultfirma i Stockholm.

Vad tycker Du om Samhällsnyttan?

- Jag tycker det är en strålande idé som jag önskar att alla använder!

Vad är så bra med idén, tyckter Du?

- Jag är uppväxt i Halmstad och flyttade till Stockholm efter mina studier. När jag blev förälder började jag leta efter lekplatser och i Samhällsnyttan, som var gratis, hittade jag alla. Jag kunde dessutom söka på de redskap min dotter tyckte var roligast och därför har jag hittat till roliga lekplatser jag aldrig hittat till annars. När vi är på semester eller hos mormor och morfar i Halmstad, kunde vi hitta lekplatser där också, vilket är toppen. Och jag behövde bara en app för hela Sverige.

Använder Du fler av Samhällsnyttans tjänster?

- Jo, för att hjälpa andra valde jag att betygsätta och kommentera förskolan där min dotter går. Jag hade önskat att tjänsten funnits tidigare, då vi skulle välja förskola. Ofta är det geografiska läget viktigt, men hur andra förälder trivs med förskolan är minst lika viktigt som att förskolan fått höga betyg i enkäter och undersökningar. Att ha ett forum där man kan ventilera förskolan ger mer tid för oss att prata om annat när man träffar andra föräldrar. Det är onekligen så att förskolan ofta hamnar på diskussionsbordet vid en middagsbjudning.

Fler?

- Mina bonusbarn går i skolan och dessa har vi också betygsatt och kommenterat. De är så stora att de också själva skrivit vad de tycker om sin skola. Vad andra tycker är viktigt och kan jag hjälpa andra att göra bra val för sina barn, vill jag gärna göra det.

Att betygsätta är ju inte särskilt ovanligt, vad gör Samhällsnyttan speciell?

- För mig är Samhällsnyttan något annat. Det är ett forum för oss föräldrar att kunna göra vår stämma hörd. Föräldrars åsikter är viktiga i hur förskola och skola utvecklas och som ensam förälder är det svårt att göra sin röst hörd, men Samhällsnyttan kan driva våra önskningar. Det gör att Samhällsnyttan får makt, en makt de använder för att lyssna på oss föräldrar, och det finns inte någon annanstans.

Vad skulle Du vilja se utvecklas i Samhällsnyttan?

- Att fler föräldrar betygsätter och kommenterar de tjänster de använder! Då kan Samhällsnyttan utöva sin makt på det sätt som jag vill, samtidigt som vi hjälper varandra. På sikt hoppas jag att föräldrarnas inflytande över skolan ökar, hela samhällspusslet måste fungera och som föräldrar har vi andra infallsvinklar än till exempel lärare eller skolverket har.

Tack för Din tid, Susanne, vad ska Du göra under sportlovet?

- Då vår dotter går i förskolan jobbar jag denna vecka. Men jag önskar att barnen som är lediga får lite snö så de kan åka pulka!

Samhällsnyttan ska vara det forum som användare av offentliga tjänster använder dagligdags för att beskriva vad de tycker. Både goda och dåliga erfarenheter skapar en bild som är ett nödvändigt komplement till organisationens egen information.

Samhällsnyttan ger dig plattformen för att yttra din mening och vi är beredda att arbeta för din sak!