Lunds universitet

Samhällsvetarnas hedersdoktorer klara

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:24 CET

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. Dessa är författaren och filmaren Lasse Berg, affärsmannen Olof Stenhammar och Ronald D Lee, professor i ekonomisk demografi vid University of California.

I motiveringen beskrivs Lasse Berg som en av de absolut främsta svenska journalisterna inom området utveckling och Tredje Världen. Han har förmedlat Óinsiktsfulla och vetenskapligt väl förankrade närbilder av människor och miljöer i Asien och AfrikaÓ. Hans filmer, artiklar och böcker har genom åren använts i en rad kurser om bland annat u-landskunskap, Afrika och Asien.

Olof Stenhammar var student vid Lunds universitet på 60-talet och 1984 bildade han OM-gruppen som introducerade en rad nya instrument som blev betydelsefulla för utvecklingen av den svenska kapitalmarknaden. Olof Stenhammar var vd för OM fram till 1996 då han övergick till att vara styrelseordförande för företaget som idag heter OMHEX AB. Olof Stenhammar engageras ofta som gästföreläsare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Professor Ronald D Lee har, enligt fakultetens motivering, kombinerat ekonomisk och demografisk teori på ett nyskapande sätt. Hans publikationer om bland annat metoder för befolkningsprognoser, åldrandets ekonomi, socialförsäkringar och ålderssammansättning i relation till ekonomisk tillväxt har väckt stort internationellt intresse. Genom olika utbyten med Lunds universitet har han fungerat som inspiratör och bidragit till att ekonomisk demografi har blivit ett dynamiskt forskningsområde även i Lund.

Nästa års doktorspromotion kommer att äga rum fredagen den 28 maj.