SAMI

SAMI:s framgångar fortsätter - rekordstor utdelning till musiker och artister under 2009

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 07:48 CET

2010-01-11

PRESSMEDDELANDE

SAMI:s framgångar fortsätter - rekordstor utdelning till musiker och artister under 2009
Under 2009 har SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresse-organisation) betalat ut rekordstora belopp till sina anslutna. Totalt uppgick utbetalningarna till drygt 100 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. SAMI:s huvuduppgift är att för utövare och producenter samla in ersättning för inspelad musik som framförs offentligt. Det rör sig exempelvis om musik som spelas i affärer, restauranger, väntrum och gym.

Totalt uppgick antalet mottagare av årets utbetalningar till drygt 29 000 svenska och utländska rättighetshavare.

”Upphovsrättsliga ersättningar från offentligt nyttjande betyder allt mer för artister och musiker. Därför är det glädjande att vi lyckas både samla in mer ersättningar och betala igenom större summor till våra anslutna”, säger SAMI:s VD Stefan Lagrell och avslutar: ”En betydande andel av ersättningarna kommer också från framföranden i andra länder vilket visar att svenska musiker och artister fortsätter att vara framgångsrika utomlands.”

För ytterligare information, kontakta:
Marknads- och informationschef Martin Elford 0708 – 43 00 20

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI har över 22 500 anslutna svenska musiker och artister. Antalet musikanvändare är fler än 37 000. www.sami.se