Almi Invest Mitt AB

SamInvest får mer pengar till riskkapitalinvesteringar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 15:11 CET

SamInvest förvaltar sedan 2009 en fond på 100 miljoner kronor för riskkapitalinvesteringar tillsammans med privata partners i lovande tillväxtbolag i regionen. De nya medlen ska investeras enligt samma investeringsmodell, det vill säga att en privat samarbetspart satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest och att investeringen sker på lika villkor.

I Jämtland är de nya pengarna destinerade till företag inom turismområdet medan länsstyrelsen i Västernorrland gärna ser investeringar i energi- och miljöteknikföretag samt i företag som står inför generationsskiften.

- Turistnäringen är Sveriges snabbast växande näring och mycket viktig för Jämtland. Rese- och turistnäringen i Sverige, RTS, reser just nu en riskkapitalfond för investeringar i turistnäringen. Det är ett exempel på en privat samarbetspart som vi gärna ser saminvesteringar med i Jämtland, säger Örjan Berglund, Länsstyrelsen Jämtlands län.

- Vi ser flera skäl till att vidga kapitalbasen för SamInvest. Investeringsmodellen har visat sig bra för att tillfredställa behov av tillförsel av riskkapital i regionen, inte minst i företags tidiga utvecklingsskeden. Under rådande lågkonjunktur är det dessutom extra angeläget för länets företag att stärka säkerhetsmassorna för att uppnå rimliga upplåningsvillkor i expansionskeden, säger Lars Gunnar Rönnqvist, Länsstyrelsen Västernorrlands län.

SamInvest gjorde sju investeringar under 2009. Sammantaget tillfördes intresseföretagen cirka 40 miljoner kronor i riskkapital varav SamInvest svarade för 12,5 miljoner kronor.

- Vi är glada och stolta över att länsstyrelserna ger oss förtroendet att förvalta ytterligare medel för riskkapitalinvesteringar i Jämtland och Västernorrland, säger SamInvests VD Lars Nilsson.

För mer information kontakta: Lars Nilsson, VD SamInvest Mitt AB, tfn 070-269 27 10, Örjan Berglund, Länsstyrelsen Jämtlands län, tfn 063-14 63 13 eller Lars Gunnar Rönnqvist, tfn 0611-34 90 42, Länsstyrelsen Västernorrland.

SamInvest Mitt AB förvaltar en fond på 100 miljoner kronor för riskkapitalinvesteringar i företag i Jämtland och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med en privat part, exempelvis riskkapitalbolag, företag eller enskilda investerare. Samarbetsparten satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest och investeringen sker på lika villkor. Finansiärer till fonden är Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB. Läs mer på www.saminvest.se