Almi Invest Mitt AB

Saminvest säljer sitt innehav av B-aktier i H1 Communication

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 09:05 CET

Köpare är grundarna och tillika management i bolaget via ett nybildat bolag. Saminvest har varit delägare i H1 sedan 2007 då bolaget startade med målet att bli en ledande contact center aktör i Norden. Idag är H1 listat på Aktietorget, omsätter drygt 93 miljoner kronor, är lönsamt och har över 230 anställda i Sverige, Norge och Estland.

 
- Det har varit en fantastisk resa att följa och stödja bolagets utveckling i både med- och motgång. Vi lämnar nu ett välskött och välmående bolag med goda framtidsutsikter. Försäljningen av våra aktier ligger helt i linje med vårt uppdrag att investera i bolag i tidiga skeden för att över tiden minska vårt engagemang. Det kapital som nu frigörs kommer vi att återinvestera i nya tillväxtbolag i regionen, säger Saminvests VD Eva Nordlander.

- Saminvest har varit en mycket viktig och avgörande komponent i att vi har fått möjligheten att bygga H1 koncernen. Utan dem och deras investeringspartner Investa Företagskapital AB och våra duktiga medarbetare så skulle verksamheten troligen inte ha funnits idag. Nu kan vi istället se en i allra högsta grad välmående koncern med goda framtidsutsikter, säger H1s VD Mattias Lööv.

Saminvest äger även 500.004 st A-aktier i H1. Dessa kommer enligt en tidigare överenskommelse att lösas in av bolaget för att därefter makuleras. Beslutet om inlösen tas vid ordinarie årsstämma den 23 april 2015.

För mer information kontakta:
Eva Nordlander, VD, Saminvest Mitt AB, +46 70-246 74 79, eva.nordlander@saminvest.se
Mattias Lööv, VD, H1 Communication AB,  +46 70-626 79 10, mattias.loov@h1.se


H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. H1 har 230 anställda i länderna Sverige, Norge och Estland och hanterar över 10 miljoner kundkontakter per år för sina uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. H1 erbjuder tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom Contact Center branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h1.se

SamInvest Mitt AB investerar i bolag i Jämtland och Västernorrland med stor tillväxtpotential. Investeringarna görs alltid tillsammans med privata investerare som satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest. Tillsammas skapar vi, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Finansiärer till verksamheten är Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB och är ett riskkapitalbolag inom Almi Invest. Almi Invest finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Läs mer på www.saminvest.se och www.almiinvest.se