Västerbottens museum

Samiska kulturlämningar genom forskningshistoriska glasögon

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:43 CEST

Folk som ”tassar lätt på jorden” lämnar inte så mycket spår efter sig. Den samiska historien bygger i hög grad på muntliga uppgifter och de samiska kulturlämningarna, ofta av organiskt material, är svåra att upptäcka. – En viktig del i länsmuseets arbete är att uppmärksamma och informera om de samiska kulturlämningarna, säger Jans Heinerud arkeolog och ansvarig för uppdragsenheten Västerbottens museum. 2006 infaller det av regeringen utlysta nationella mångkulturåret. Redan nu pågår föreläsningsserien ”Det mångkulturella Västerbotten genom tiderna”, med fokus på olika kulturyttringar, vid Västerbottens museum. I morgon, tisdag 25 oktober, kl 19 00, Västerbottens museum, Bio Abelli, ger Jans Heinerud en inblick i hur forskarsamhället sett på samiska lämningar. I fokus står bland annat Soejvengelles grav i Tärnaby, och kåtatomter från yngre järnålder och medeltid. För mer information: kontakta Jans Heinerud, Västerbottens museum Tel 090-17 18 00, 070-204 22 77