Utrikesdepartementet

Samlad lägesbild om svenska hjälpinsatser till Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 17:12 CET

Utrikesdepartementet gör nu en samlad lägesbild över de olika hjälpinsatser som görs från svenska myndigheter för Haiti. Sammanställningen kommer uppdateras kl 10.00 dagligen eller oftare vid behov. Informationen infattar även UD:s konsulära insatser.

- Sverige har redan innan katastrofen bidragit med avsevärt stöd till olika FN-organisationers och enskilda humanitära organisationers resurser på Haiti, så att de snabbt ska kunna svara mot de omedelbara behoven. Där finns medel och materiel att ta av omedelbart, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har redan på förfrågan skickat personal till Haiti och bidragit med IT och kommunikations utrustning till stöd för FN:s och EU:s bedömningsteam. MSB skickar också de närmaste dagarna ett basläger för FN-personal till Haiti. Avfärd med två flyg sker från Örebro under perioden fredag-söndag

Utöver detta har vi beredskap att snabbt möta förfrågningar om stöd från FN-systemet, Röda Kors-rörelsen och enskilda organisationer.

Alla de olika insatser som Sverige genomför kommer att sammanställas med dagliga uppdateringar kl 10.00 eller vid behov på Utrikesdepartementets hemsida www.ud.seKontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97