Unga Hörselskadade

Samlad protest mot brister i nya lärarutbildningen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:10 CET

Med massivt stöd från stora delar av funktionshinderrörelsen protesterar Riksorganisationen Unga Synskadade (US) och Unga Hörselskadade (UH) i en debattartikel i Göteborgs-Posten mot de farliga brister som finns i den nyligen framlagda propositionen för ny lärarutbildning. Inte heller i framtiden kommer utbildade lärare ha kompetens nog att undervisa alla elever som de möter i sitt yrkesliv.

I torsdags presenterade utbildningsminister Jan Björklund propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89), som bygger på utredningen om en hållbar lärarutbildning. Denna proposition missar den kritik som såväl flera funktionshinderorganisationer som lärarhögskolor och skolmyndigheter fört fram i sina remissvar - nämligen att lärarutbildningen måste ha en obligatorisk kurs med funktionshinderkunskap.

Varje lärare undervisar i sitt yrkesverksamma liv flera elever med funktionsnedsättning, säger Victoria Öjefors, ordförande för US. Det kan handla om allt från osynliga svårigheter som dyslexi till hörsel- eller synnedsättningar eller rörelsehinder.  Ändå förbereder inte dagens lärarutbildning för detta och med bristerna i den nya propositionen kommer inte heller framtidens lärarutbildning göra det, konstaterar Victoria med stor besvikelse.

I Propositionen vågar regeringen inte utlova obligatorisk funktionshinderkunskap i den ettåriga utbildningsvetenskapliga kärnan som alla lärarstudenter ska få. Detta får parollen ”En skola för alla” att blekna. Alla pedagoger måste få kompetens att möta och undervisa elever med olika funktionsnedsättningar. Först då kan alla elever få samma chans att bli ”bäst i klassen”!

– Det skulle vara ett stort misstag om Riksdagen skulle rösta igenom den här propositionen, säger Julia Willig, ordförande för UH. Vi skulle få en lärarutbildning som strider mot två viktiga konventioner och som varken ger lärarna verktyg att upptäcka särskilda behov eller kommunicera med och undervisa de elever de ska möta,fortsätter Julia.

En obligatorisk kurs i funktionshinderkunskap ger en trygghet för framtida elever, föräldrar och lärare. Elever gör som läraren och är läraren osäker i sitt bemötande av det barn som har en funktionsnedsättning smittar beteendet av sig på resten av klassen. Det är förstås inte acceptabelt att lärarnas bristande kunskaper leder till försämrad undervisning och utanförskap för dessa elever.

----------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Victoria Öjefors, ordförande Unga Synskadade, Telefon: 0733-22 32 54

Julia Willig, Ordförande Unga Hörselskadade, Telefon: 076-818 98 74

Unga Hörselskadade (UH) är en intresseorganisation för unga mellan 0-30 år med hörselskada i Sverige. UH har ca 700 medlemmar och fungerar som en mötesplats, erfarenhetsbank och en plattform för politisk påverkan. www.uh.se

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige ska ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende personer. www.ungasynskadade.se