Studieförbundet Vuxenskolan

Samlat grepp över folkbildningen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 14:10 CEST

- Att regeringen valt att samla ansvaret för vuxenutbildning, folkbildning och civilsamhällesfrågorna under en minister känns bra. Att det också blev Nyamko Sabuni som fick det ansvarsområdet känns rätt. Det behövs ett samlat fokus på dessa frågor och vi utgår i ifrån att Nyamko Sabuni och regeringen har för avsikt att utveckla samspelet med oss som är verksamma inom folkbildningen och civilsamhället för att utveckla dessa sektorer, säger Anders Gradin, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

- Folkbildningen står inför viktiga utmaningar inte minst gäller det på integrationsområdet. Vi som folkbildare har ett ansvar för att aktivt motverka främlingsfientligheten. Den mörka människosyn som Sverigedemokraterna står för går helt på tvärs med vad vi står för. Nyamko Sabunis tidigare erfarenheter från tiden som integrationsminister bådar gott för att detta perspektiv lyfts.

- Det behövs också ett mer samlat grepp om vilken roll som civilsamhället skall spela i framtiden. Ett konkret område där Nyamko Sabuni snabbt skulle kunna ta ett initiativ vore att se till att regeringen rensar upp i den regelbyråkrati som i dag omgärdar projektverksamhet kopplad till Europeiska socialfonden. Många föreningar och organisationer tvingas idag avstå från goda projekt som skulle ge människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklingskraft. Regelverken är ogenomträngliga och man klarar inte av att ”hålla bank” fram till att projektet genomförts och redovisats. I många andra länder hjälper staten till genom att förskottera pengarna. Här borde Sverige ta efter. EU är inte hindret utan den politiska viljan, säger Anders Gradin.

För ytterligare kontakt

Anders Gradin, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, 070 – 855 30 70

Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88