Region Blekinge

Samlat grepp om infrastrukturbehoven i Småland och Blekinge

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 16:49 CEST

Idag deltar Region Blekinge på Trafikverkets hearing om den nationella transportplanen 2014-2025 i Stockholm.

På hearingen får varje region eller län möjlighet att föra fram de viktiga satsningar man ser såväl i den nationella planen men också visa hur åtgärder i den regionala planen samverkar för att skapa bra totallösningar i infrastruktursystemen. Region Blekinge redovisar tillsammans med regionförbunden i Småland inom ramen för Småland - Blekingesamarbetet våra gemensamma utgångspunkter med de mest angelägna åtgärderna för att utveckla infrastrukturen i Småland och Blekinge. Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge, överlämnade det gemensamma positionspappret till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm där det framgår vilka behov av infrastruktursatsningar som regionerna i Småland och Blekinge ser framöver.

Positionspappret pekar på möjligheterna för Sverige med förbättrad infrastruktur i Småland och Blekinge:

Ta vara på och utveckla det transportsystem som finns i Småland-Blekinge

Det är klokt av Sverige att använda det väg- och järnvägsnät som finns i Småland och Blekinge,
förstärka detta och bygga ut där så behövs. En fördelning av flera funktionella stråk i södra Sverige erbjuder näringslivet ett mer robust transportsystem med högre grad av flexibilitet och med flera
portar mot omvärlden.För att göra transportsystemet mer robust föreslår vi bland annat i positionspappret att:

 1. Öka standarden på E22 längs kusten i sydost för att öka framkomligheten. E22 är ett nav i
  regionen eftersom den har anknytning till ostkustens samtliga hamnar och knyter
  samman städer och gemensamma arbetsmarknader.
 2. Satsa på de strategiska hamnarna och godsterminalerna längs Östersjökusten i Småland och Blekinge. En viktig faktor är att se till att anslutningarna mellan hamnarna och väg- och järnvägsnätet förbättras så att det blir sammankopplade transportstråk på båda
  sidor av Östersjön.
 3. Satsa på järnvägsnätet med tvärgående horisontella förbindelser till Södra stambanan för
  att öka järnvägsnätets kapacitet och göra det mindre sårbart.

– Det är glädjande att vi tillsammans med Småland kan ge en samlad prioritering av sydöstra Sveriges infrastruktur som ger bäst nytta för Sverige. I takt med att transportvolymerna mot Östra Europa och vidare mot Asien ökar är det centralt att vi kan dra nytta av vårt strategiska läge i Sveriges framkant mot sydost. Det görs stora satsningar på andra sidan Östersjön och då är det viktigt att vi möter från vår sida för att få största möjliga utväxling av våra gemensamma ansträngningar,
säger Christina Mattisson ordförande Region Blekinge.

Läs hela positionspappret här: http://www.regionblekinge.se/media/319634/positionspapper_transport.pdf

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09
Peter Hermansson, chef team hållbarhet och tillgänglighet, Region Blekinge, 0455-30 50 03

Presskontakt:
Malin Faraasen, kommunikatör, Region Blekinge, tfn 0455-30 50 26,
malin.faraasen@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.