Stockholms stad

Samling för ett tryggt Farsta

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 09:13 CEST

Vi Farstapolitiker är över partigränserna bestörta över att namnet Farsta på senare tid har kommit att förknippas med våldshandlingar av hatbrottskaraktär. Allt våld är avskyvärt framhåller en enig stadsdelsnämnd vid höstens första möte den 29 augusti. Särskilt förkastligt är sådant våld som inte handlar om vad människor gör utan om vad de är.

I det samhälle som vi verkar för, och vill leva i, ska människor av alla ursprung, trosriktningar och övertygelser kunna känna trygghet både från våld och förnedrande behandling. I Farstaområdet har vi en stor tillgång i att vi kommer från hela världen. Vi i stadsdelsnämnden ska ännu mer arbeta mot våld samt för att ta vara på den stora tillgången som olika bakgrund och erfarenheter ger.

Vi uttalar vår avsky mot de handlingar som skett. Vi värnar alla om vårt stadsdelsområde och vill att det ska präglas av trygghet, öppenhet och tillit.


Kontakt:

Lars Jilmstad (M), 076 12 18 180, lars.jilmstad@stockholm.se
Gunnar Sandell (S), 08 123 141 41, 070 162 12 84, gunnar.sandell@sll.se
Vladan Bošković (FP), 070 309 09 17, vitebsk@comhem.se
Mariana Moreira Duarte (MP), 076 643 35 02, marianamoreiraduarte@gmail.com
Lars Bäck (V), 073 444 19 84, lars.back@yahoo.co.uk
Berit Snapp (C), 073 640 82 00, berit.snapp@centerpartiet.se

Farsta stadsdelsnämnd består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Nämnden har samma politiska sammansättning som Stockholms kommunfullmäktige. Politikerna i stadsdelsnämnden är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av sitt arbete.