Nättidningen Payback / Payback Sverige

Samlingssidan för artiklar kring "kriminella mc-gäng" har nu uppgraderats, utökats samt förenklats!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 14:37 CET

Uppgraderad, effektivare och enklare samlingssida

Då samlingssidan för “kriminella mc-gäng”artiklarna är mycket viktig för alla bikers kamp att återupprätta bikerkulturens fri- och rättigheter krävs det en enkel men samtidigt effektiv sida där det lätt går att hitta sökt information i ämnet.

Vi har därför delat in fakta- och forskningsartiklarna i olika kategorier som gör specifik information lättillgänglig. Vi har även utökat sidan med en speciell Litteratur- och källförteckning över de fakta- och forskningsarbeten som vi gått igenom och skrivit ikring då det är väsentligt för alla som forskar och skriver i ämnet att också kunna gå tillbaka till källan för att se sammanhang m.m. Därutöver har ett flertal artiklar som publicerats under 2017 i ämnet lagts till.

Samlingssidan kommer att kontinuerligt uppdateras med nya artiklar utefter vår forskningsgenomgång

Payback kommer att fortsätta genomgå olika forskningsarbeten under året och skriva om denna forskning. Vi kommer efterhand som vi publicerar nya fakta- och forskningsartiklar även lägga till dessa artiklar på samlingssidan samt utöka Litteratur- och källhänvisningarna efterhand som vi genomgår nya arbeten.

Vågar du ta del av den sanna bilden även om det för alltid kommer att förändra din syn på det "goda samhället"? Gå då igenom och läs alla artiklarna på länkad samlingssida!

Länk till samlingssidan


Payback Sverige- Riksorganisationen för bikers rättigheter 

Nyckelord: fakta och forskning, fakta- och forskningsgenomgång, kriminella mc-gäng, litteratur- och källhänvisning, payback sverige, samlingssida

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80