Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Samma gamla tråkiga budget, Anders Borg

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 07:00 CEST

- Vi hade hoppats att regeringen äntligen skulle satsa lite pengar på högskolor och universitet säger Piktor Bujupi, ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.

Satsningen på de svenska högskolorna och universiteten blir allt sämre i en internationell jämförelse. För ekonomutbildningarna är det så illa att de ligger sämst till i hela Norden. Även i ett europeiskt perspektiv hamnar de svenska studenterna i bottenklass.

Politikerna har tidigare lovat att öka kvaliteten inom de svenska utbildningarna. Detta rimmar illa med de helt uteblivna satsningarna som höstbudgeten nu utlovar. Hur ska skolorna kunna höja kvaliteten när anslagen i realiteten minskar varje år?

Det behövs också en kraftig översyn av det rådande resurstilldelningssystemet där de samhällsorienterade ämnena utarmas på bekostnad av de tekniska. Till exempel får en ekonomstudent endast 43 procent i studentpeng i jämförelse med en teknikstuderande. Är detta rimligt? Knappast då det leder till kraftigt reducerade undervisningstimmar och lektioner i storföreläsningar utan möjlighet till personlig kontakt med lärare. Anställningsbarheten minskar och Sverige riskerar att få vissa yrkesgrupper som hamnar i det europeiska b-laget.

- För att inte helt köra den svenska utbildningen i botten krävs att politikerna tar sitt ansvar och ökar anslagen till högskolorna samt riktar dessa anslag så de kommer de underprioriterade samhällsämnena tillgodo säger Piktor Bujupi, ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.