Avalon Enterprise AB

Sammandrag från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 16:57 CEST

Aktieägarna i Infinicom AB samlades onsdagen den 20 oktober i Stockholm.

Stämman beslutade enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att

- gränserna för aktiekapitalet ändras till att vara "lägst 15 000 000 SEK och högst 60 000 000 SEK"
- bolaget skall uppta lån genom utgivande av ett skuldebrev med ett nominellt belopp om 1 000 SEK förenat med 10 896 565 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.

Ovanstående beslut skall ses som ett steg i förvärvet av evolution & co och föregicks av redogörelser av såväl evolution & co som förslaget till förvärvsavtal (se separat pressmeddelande från den 20 oktober - "Infinicom förvärvar evolution & co").

Förvärvet av evolution & co ingår i planen att renodla Infinicom till att bli en helhetspartner för att kunna öka tillväxten hos våra uppdragsgivare.

Formellt beslut om förvärvsavtalet kommer att föreslås i vederbörlig ordning.

För mer information kontakta Björn Littorin 070-6656515, bjorn.littorin@infinicom.se ,
www.infinicom.se

Infinicom AB, Management och IT-konsultföretag som fokuserar på tillväxten i kundernas affärer.

Infinicom är majoritetsägare i 24 Holdings Inc – ett amerikanskt, publikt bolag med handelsverksamhet i England.

Infinicomaktien är noterad på NGM-Equity listan.