Utfors AB

Sammanfattning av första kvartalet 2004 för Utfors/Telenor AB

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 09:31 CEST

Den sista mars avnoterades Utfors AB från Nya Marknaden, som ett led i Telenors övertagande. Vid avnoteringen ägde TBS Infrastructure cirka 99 %. Nu fortlöper tvångsinlösenförfarandet enligt plan och beräknas vara avklarat under början av 2005.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till MSEK 464,9, en ökning med 18% jämfört med första kvartalet 2003.

Justerad EBITDA1 för det första kvartalet uppgick till MSEK -2,2, jämfört med -26,6 med första kvartalet 2003

Den 29:e januari förvärvades Internet 5 för att fortsätta att stärka upp satsningen mot små och medelstora företag.

Den 4:e februari skrev Telenor avtal med åtta kommuner i Södertörn om datakommunikation och möjlig IP-telefoni.

Under april blev Telenor vald som leverantör inom Statskontoret för fast- och mobiltelefoni. Sedan tidigare har Telenor även ramavtal för datakommunikation.

Under perioden har Telenor skrivit avtal med Glocalnet, Eurobell och Spray för leverans av adsl-bredbandstjänster. Utbyggnad och utveckling av Telenors nät och tjänster fortsätter för att möta kraven från kunderna.


Pressinformation
Björn Johan Flakstad , VD, tel +46 8 5878 8777, mobil +46 734 41 8777
Johan Dennelind, Finanschef och Vice VD, tel +46 8 5878 7144, mobil +46 734 41 7144

Om Utfors
Utfors AB ägs till drygt 99 % av Telenor ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB) och är under tvångsinlösen avseende kvarvarande utestående aktier. Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB helägda dotterbolag Telenor AB.

Om Telenor
Telenor AB är en ledande helhetsleverantör av datakommunikation, fast telefoni och mobiltelefoni. Bolaget är idag huvudutmanare till TeliaSonera på företagsmarknaden med tre huvudområden: större svenska och nordiska företag, mindre och medelstora svenska företag samt som nätgrossist. Telenor AB har ca 450 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2003 omsatte bolaget 1,8 miljarder SEK.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning år 2003 på 53,1 miljarder NOK. Företaget har ca 22.000 anställda i en rad länder i Europa och Sydostasien. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning.

Telenors verksamhet inom företagskommunikation i Sverige är en sammanslagning av Telenor Business Solutions AB och Utfors AB.